A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tầm vóc vĩ đại

QPTĐ- Vào lúc 11 giờ 30 phút  ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập-sào huyệt cuối cùng của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn-báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi này là một mốc son chói lọi, một trang sử huy hoàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam.

Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh (áo đen đeo kính) 
chuẩn bị tuyên bố đầu hàng tại Đài phát thanh Sài Gòn trưa 30/4/1975.
Ảnh: Tư liệu

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình để phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 đã chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ vào miền Nam Việt Nam, lật đổ hoàn toàn chế độ Ngụy quyền Sài Gòn tay sai của đế quốc Mỹ. Để đi đến Chiến thắng 30/4, cả dân tộc ta đã phải vượt qua chặng đường hơn 30 năm chiến tranh giải phóng với biết bao hy sinh, mất mát trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh bại dã tâm xâm lược nước ta của thực dân Pháp, nhưng theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo-Nhà nghiên cứu lý luận Trung ương, thì “Thắng lợi vĩ đại đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ ở Điện Biên Phủ mới là thắng lợi bước đầu. Còn phải quyết tâm giành độc lập cho cả nước, thống nhất đất nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam”.

 Trước tình hình cách mạng đất nước, tháng 6/1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III của Đảng đã khai mạc và xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là đẩy mạnh xây dựng XHCN ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Xác định đúng vị trí và nhiệm vụ chiến lược của cả hai miền Nam, Bắc đã phát huy được sức mạnh của từng miền, tạo mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp giữa sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, đưa cách mạng miền Nam tiến lên, thực hiện mục tiêu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, non sông liền một dải, cả nước đi lên CNXH.

Sau chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, đất nước ta đã vượt lên bao khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tiến hành công cuộc đổi mới, tạo ra bước đột phá lớn và toàn diện, đưa đất nước phát triển. Từ một nền kinh tế lạc hậu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường hiện đại định hướng XHCN, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Nền kinh tế không chỉ tăng trưởng về quy mô mà chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), chúng ta càng tin tưởng, tự hào về ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng vẻ vang này, càng thêm vững tin vào thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Hữu Văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ