A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành ủy Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

QPTĐ-Sáng 8-3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự Lễ phát động có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Cùng với đó, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Thành phố phát biểu tại Lễ phát động.

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố. Về chủ đề, nội dung tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với các tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác), tác phẩm phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác. Thời gian nhận tác phẩm dự thi ngay sau Lễ phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/5/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay số lượng cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên với tổng số là 77 giải thưởng cho toàn bộ Cuộc thi (so với Cuộc thi năm 2023 với 41 giải) thì năm nay tăng thêm 36 giải cho các loại hình và các giải phụ khác.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Thành phố đề nghị các cơ quan báo chí của Thành phố chủ động kế hoạch tuyên truyền lan tỏa, mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, cổ vũ, động viên các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.  Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua Cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

 Tại buổi lễ, các đại biểu đã ấn nút khởi động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn Tuân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ