A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

QPTĐ- Quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên đối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) trong tình hình mới, năm 2022, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Mê Linh đã ban hành kế hoạch công tác giáo dục QP-AN và văn bản chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo chỉ tiêu cụ thể, triển khai đến các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ. Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, kế hoạch của Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện. 

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích 

trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định tại Luật Giáo dục QP-AN. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban CHQS huyện, Công an huyện, Trung tâm giáo dục chính trị huyện, các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, công chức đúng đối tượng theo phân cấp. Các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng ở cơ sở theo đúng nội dung, chương trình quy định. 

Đồng chí Trần Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Năm 2022, chúng tôi đã cử 4 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2; 9 cán bộ đối tượng 3 và 9 chức sắc, chức việc tôn giáo. Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 với 1.064 người tham gia. Ngoài ra, chúng tôi còn mở các lớp đối tượng 4 mở rộng ở cơ sở và giáo dục QP-AN cho học sinh được 171 lớp với 7.217 học sinh. Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các chức sắc, chức việc tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân”.

Ông Đào Văn Dũng, Trùm phó Giáo họ Thường Lệ, Giáo xứ Thường Lệ, huyện Mê Linh cho biết: “Sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, chúng tôi thường xuyên trao đổi với Ban CHQS huyện, bổ sung, cập nhật thêm thông tin chính thống để tuyên truyền đến những tín đồ, con chiên và nhân dân trên địa bàn”.

Theo Thượng tá Lưu Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mê Linh: “Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định, giúp cho việc tổng hợp, cập nhật kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các địa phương, cơ sở, nhà trường được thường xuyên, kịp thời, chính xác. Từ đó giúp Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện chỉ đạo đạt chất lượng, chiều sâu và ngày càng đi vào nền nếp”.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Mê Linh chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12 CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị về Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới; rà soát các đối tượng 2, 3, 4 và những người hai nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi chức danh hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo để triển khai thực hiện chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo Hướng dẫn số 175/HD của Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương ngày 24/3/2017. Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông và coi công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN là một trong các tiêu chí xét thi đua khen thưởng của từng cơ sở; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Phúc Nguyên
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ