A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác quân sự, quốc phòng góp phần xây dựng nông thôn mới

QPTĐ-Thời gian qua, cùng với việc là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, LLVT huyện Đông Anh còn tích cực tham gia thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. 

Dân quân xã Liên Hà, huyện Đông Anh trong giờ huấn luyện.

Quán triệt, triển khai thực hiện 
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lại Đức Mạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Anh cho biết: Bám sát chức năng, nhiệm vụ, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ, đồng bộ và tổ chức triển khai toàn diện, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng; tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng NTM”, tập trung vào thực hiện tiêu chí quốc phòng, an ninh; coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, nhận thức đúng đắn và sâu sắc về xây dựng NTM gắn với xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, tạo bước đệm để huyện trở thành quận trong thời gian tới.

Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện gắn kết chặt chẽ công tác quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế-xã hội đều gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt các chỉ tiêu trong xây dựng NTM. 

Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 05-CTr/HU của Huyện ủy. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

 Trong đó, huyện tập trung hoàn chỉnh xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; bổ sung quy hoạch, mở rộng khu vực trường bắn 3,7ha để quy hoạch xây dựng công trình phòng thủ; đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại xã Xuân Nộn; thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở Ban CHQS huyện; chỉ đạo rà soát quỹ đất, chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở Ban CHQS xã, thị trấn. Công tác giáo dục QP-AN đã được triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả. Năm 2022, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức 26 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 và 4 cho 3.421 lượt người.

Vững mạnh từ cơ sở
Đối với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về quốc phòng, an ninh được các xã, thi trấn quan tâm chú trọng và là một trong những tiêu chí nòng cốt để bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liên Hà, huyện Đông Anh Nguyễn Thanh Hài cho biết: Để cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí về quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS xã đã chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các tiêu chí, đặc biệt là đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, qua đó, làm cơ sở để tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã hoàn thành tốt tiêu chí này.

Còn Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS xã Liên Hà, huyện Đông Anh Dương Văn Cảnh cho biết: Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, LLVT đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương. Trong đó, tập trung hoàn thành tốt bộ nội dung, chương trình trong công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao nhận thức đối với lực lượng dân quân trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Với sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền, công tác quân sự, quốc phòng của xã Liên Hà được thực hiện nền nếp. Lực lượng dân quân xã được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, chất lượng chính trị ngày càng cao. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Lực lượng dân quân thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; tổ chức tuần tra, bảo vệ các mục tiêu, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn… Qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. 

Việt Dũng-Kiều Vân
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ