A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021

 

QPTĐ-Sáng 21-12, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT)  năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 44 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Điểm cầu trực tuyến tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2021, Tổng Cục Chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 59 của Bộ Chính trị và Quy định số 61 của Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ; rà soát, thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự cơ cấu cấp ủy, nhân sự tham gia ứng cử và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn được tiến hành đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh tổ chức biên chế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tham gia hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội trên các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai. Hoạt động của các tổ chức quần chúng và CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong toàn quân năm 2021. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các cơ quan chiến lược, chiến dịch cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở; đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao; tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh không để cán bộ vị phạm pháp luật phải xử lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ kịp thời, đúng thời điểm; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng xây dựng Đảng bộ, từng cấp ủy, tổ chức đảng đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; lãnh đạo xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống... 

Hoàng Hải


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ