A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND thành phố Hà Nội bầu

QPTĐ-Theo chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 6/12/2023, HĐND Thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND Thành phố bầu. Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cùng ngày, Nghị quyết xác nhận đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu sẽ được HĐND Thành phố biểu quyết thông qua. 

Các đại biểu HĐND Thành phố bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng các Ban HĐND Thành phố:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 82 phiếu (tỷ lệ 93.18%); Tín nhiệm: 5 phiếu (tỷ lệ 5.68%); Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (tỷ lệ 1.14%)

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 78 phiếu (88.64%); Tín nhiệm: 7 phiếu (7.95%); Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3.41%)

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 80 phiếu (90.91%); Tín nhiệm: 5 phiếu (5.68%); Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3.41%)

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87.50%); Tín nhiệm: 8 phiếu (59.09%); Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3.41%)

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87.50%); Tín nhiệm: 10 phiếu (11.36%); Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1.14%)

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87.50%); Tín nhiệm: 4 phiếu (4.55%); Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (7.95%)

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 78 phiếu (88.64%); Tín nhiệm: 7 phiếu (7.95%); Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3.41%)

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 75 phiếu (85.23%); Tín nhiệm: 8 phiếu (9.09%); Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4.55%)

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 62 phiếu (70.45%); Tín nhiệm: 22 phiếu (25.00%); Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4.55%)

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 59 phiếu (67.05%); Tín nhiệm: 24 phiếu (27.27%); Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (5.68%)

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 70 phiếu (79.55%); Tín nhiệm: 14 phiếu (15.91%); Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (4.55%)

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 81 phiếu (92.05%); Tín nhiệm: 7 phiếu (7.95%); Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0.00%)

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 68 phiếu (77.27%); Tín nhiệm: 13 phiếu (14.77%); Tín nhiệm thấp: 7 phiếu (7.95%)

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 72 phiếu (81.82%); Tín nhiệm: 11 phiếu (12.50%); Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (5.68%)

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 80 phiếu (90.91%); Tín nhiệm: 6 phiếu (6.82%); Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2.27%)

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tín nhiệm cao: 83 phiếu (94.32%); Tín nhiệm: 5 phiếu (5.68%); Tín nhiệm thấp: 0 phiếu (0.00%)

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Du lịch thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 66 phiếu (75.00%); Tín nhiệm: 18 phiếu (20.45%); Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3.41%)

1. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Y tế thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 67 phiếu (76.14%); Tín nhiệm: 19 phiếu (21.59%); Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2.27%)

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 54 phiếu (61.36%); Tín nhiệm: 22 phiếu (25.00%); Tín nhiệm thấp: 11 phiếu (12.50%)

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 48 phiếu (54.55%); Tín nhiệm: 31 phiếu (35.23%); Tín nhiệm thấp: 9 phiếu (10.23%)

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND; Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 79 phiếu (89.77%); Tín nhiệm: 6 phiếu (6.82%); Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3.41%)

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 79 phiếu (89.77%); Tín nhiệm: 6 phiếu (6.82%); Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (3.41%)

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 79 phiếu (89.77%); Tín nhiệm: 7 phiếu (7.95%); Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1.14%)

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 68 phiếu (77.27%); Tín nhiệm: 14 phiếu (15.91%); Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (6.82%)

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 60 phiếu (68.18%); Tín nhiệm: 26 phiếu (29.55%); Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2.27%)

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội:  Tín nhiệm cao: 70 phiếu (79.55%); Tín nhiệm: 17 phiếu (19.32%); Tín nhiệm thấp: 1 phiếu (1.14%)

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 77 phiếu (87.50%); Tín nhiệm: 9 phiếu (10.23%); Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2.27%)

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Tín nhiệm cao: 59 phiếu (67.05%); Tín nhiệm: 27 phiếu (30.68%); Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (2.27%)

Hữu Thu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ