A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội của toàn dân

 

QPTĐ-Những ngày này, vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm chính là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cả nước náo nức đón chờ đến ngày bầu cử để tự tay bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Ngày 23-5-2021 sẽ là ngày cử tri cả nước hân hoan đi bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sớm chủ động, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Theo đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 625-QĐ/TU, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của thành phố Hà Nội. UBND Thành phố ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện cuộc bầu cử; Ủy ban Bầu cử Thành phố ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban thực hiện công tác bầu cử, gồm: Tiểu ban bảo đảm an ninh-trật tự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại-tố cáo, Tiểu ban thông tin-tuyên truyền về bầu cử.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử của Thành phố đến 30 quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn. Đến nay, các địa phương cũng đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử cấp mình, tích cực triển khai các bước trong công tác bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử Thành phố.

Ngày 12-3 vừa qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội cũng tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Trong đó, điểm đáng chú ý là năm 2021, Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Do đó, các phường thuộc 12 quận khu vực nội thành của Hà Nội và các phường thuộc thị xã Sơn Tây sẽ không tổ chức HĐND như trước đây. Do các nội dung thí điểm này sẽ bắt đầu được thực hiện chính thức từ ngày 1-7-2021 nên trong cuộc bầu cử lần này, tại Thành phố, cử tri sẽ không tiến hành bầu đại biểu HĐND của các phường tại 12 quận khu vực nội thành và thị xã Sơn Tây. Đây là điểm khác biệt trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 so với các cuộc bầu cử trước đây.

Còn theo theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng, số người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử HĐND Thành phố. Toàn Thành phố có 269 đơn vị bầu cử HĐND quận, huyện, thị xã; đối với cấp xã, thị trấn có 3.056 đơn vị bầu cử.

Với mục tiêu bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, công khai, đúng pháp luật, Ủy ban Bầu cử các cấp thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai các bước nhận hồ sơ ứng cử đại biểu; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ở các cấp; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, in ấn tài liệu… phục vụ bầu cử theo tiến độ. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung bầu cử; tổ chức hiệp thương để giới thiệu người ứng cử; tổ chức cho các ứng cử viên vận động tranh cử và giám sát thực hiện cuộc bầu cử bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc chú trọng tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến người dân, nhất là công tác lập danh sách người ứng cử, gợi ý các nội dung đầy đủ để người dân thấy được người mà mình dự kiến bầu để gửi gắm niềm tin, đồng thời cũng nắm được rõ chương trình hành động của người ứng cử để khi cầm lá phiếu của mình, cử tri sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, liên quan trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong 5 năm tới. Thắng lợi của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước nói chung, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng sẽ là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

P.Linh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ