A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội”

 

QPTĐ-Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội”, từ 19 đến hết tháng 5 năm 2021.

 Trưng bày thu hút đông đảo khách tham quan.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu gồm 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phần trưng bày “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam” giới thiệu về vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những tài liệu, hiện vật ở phần trưng bày này gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh Niên; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội”, công chúng sẽ có cái nhìn khái quát, hệ thống về 12 kỳ Đại hội Đảng với những chủ trương, đường lối, chính sách, quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là 34 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam-kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; về sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Đảng, góp phần giúp công chúng tăng thêm lòng tin và sự tự hào về Đảng. Những tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội…; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư…

Phần trưng bày “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng… Tài liệu, hiện vật trưng bày gồm các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Điều đáng nói, tại lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách tham quan.

Từ Đại hội thứ nhất của Đảng họp tại Macao, Trung Quốc năm 1935 với 13 đại biểu đến Đại hội XII năm 2016 với 1.510 đại biểu, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội-12 mốc son với sứ mệnh lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đầy vinh quang nhưng cũng không ít chông gai, thử thách. Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Khánh Huyền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ