A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban CHQS huyện Mê Linh

Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

QPTĐ-Trong những năm qua, Ban CHQS huyện Mê Linh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó, đột phá trong xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật tại cơ quan. Từ đó, đã làm thay đổi nhận thức, tác phong công tác đối với cán bộ, nhân viên cơ quan trong thưc hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy trì nền nếp chính quy ở Ban CHQS huyện Mê Linh.

Thượng tá Lưu Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác của đơn vị. Nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, sát thực tế, tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan.

Nền nếp, chế độ chính quy được Ban CHQS huyện duy trì thực hiện nghiêm túc, thống nhất. Các khâu yếu, điểm yếu dần được khắc phục, không có quân nhân vi phạm kỷ luật quân đội, vi phạm an toàn giao thông. Qua đó trở thành một trong những động lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Song song với đó, hàng năm, Ban CHQS huyện đã lồng ghép xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với việc đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nưowsc của địa phương... Đơn vị luôn hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội, làm chuyển biến từ hành động đến nhận thức và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên cơ quan.

Ban CHQS huyện thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, cơ quan đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ huấn luyện của cán bộ từ huyện tới cơ sở. Đồng thời, tiến hành tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện phát huy tính tự giác, tổ chức, kỷ luật,  thống nhất của cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ chủ trì đơn vị. Thượng tá Lưu Anh Đức cho biết thêm: Đội ngũ cán bộ chủ trì của cơ quan gương mẫu trong thực hiện và giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ. Mọi quân nhân thực hiện đúng chức trách trên cương vị mình đảm nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính quy của cơ quan, điều lệnh, điều lệ Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ, cơ quan đơn vị đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động, có nếp sống văn hóa, kỷ luật, tự giác nghiêm minh. Thực hiện tốt chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác trong ngày, tuần.

Từ những nỗ lực của cán bộ, nhân viên trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đã góp phần quan trọng để Ban CHQS huyện Mê Linh  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việt Dũng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ