A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Quốc Oai bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4

QPTĐ-Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 6, tại xã Ngọc Liệp, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Quốc Oai đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023.

 
Toàn cảnh lớp học.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 200 cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên, giáo viên chưa được bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn. Trong thời gian 4 ngày, lớp bồi dưỡng được cập nhật những nội dung chuyên đề trọng tâm gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và phòng chống, chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng và an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên… Trên cơ sở đó, từng đồng chí cán bộ nắm được những nội dung về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống, để lãnh đạo tổ chức thực hiện ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giáo viên từ Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) giảng dạy các chuyên đề.
 
 

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên phải viết bài thu hoạch, Ban Tổ chức chấm điểm và cấp chứng chỉ theo quy định.

Hải Đăng

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ