A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã huyện Hoài Đức

Bài 1: Đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn

QPTĐ-Nhận thức sâu sắc, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã là hình thức huấn luyện cao nhất cho cấp ủy, chính quyền, LLVT, các ban, ngành đoàn thể một cách tổng hợp, toàn diện, nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở, những năm qua, đặc biệt là năm 2022, công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Đức đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể  từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền đã có bước đột phá, tạo chuyển biến về chất trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Hội nghị Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyển trạng thái SSCĐ của LLVT, chuyển hoạt động của địa phương trong diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác quân sự, quốc phòng; Chương trình số 46-CTr/HU, Nghị quyết số 82-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025; để bảo đảm thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2022, Huyện ủy Hoài Đức đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban Thường trực; thành lập Ban Tổ chức diễn tập huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Đây là nét mới trong công tác chỉ đạo diễn tập và thực hiện thống nhất cơ chế lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập ban hành hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức diễn tập. Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường khẳng định: Năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập cấp xã có nhiều thuận lợi. Đặc biệt là năm 2021, huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập thiết quân luật, giới nghiêm. Trong cuộc diễn tập đó, chúng tôi trực tiếp tham gia khung tập. Do đó, nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc nói chung, nhiệm vụ diễn tập nói riêng của từng cán bộ lãnh đạo, chủ trì được nâng lên một bước. Từ đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ khi tham gia trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện cũng được nâng lên. Trong tất cả các cuộc diễn tập cấp xã năm 2022 đều có đồng chí Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện dự theo dõi, chỉ đạo. Điều đó một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, mặt khác kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của cấp ủy, chính quyền và LLVT các xã trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Hướng dẫn sâu sát, cụ thể

Một trong những điểm nổi bật trong diễn tập cấp xã của huyện Hoài Đức đó là vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, hướng dẫn sâu sát, trách nhiệm của Ban CHQS huyện. Điều đó thể hiện ở việc hướng dẫn cơ sở làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập; văn kiện diễn tập; địa điểm diễn tập, thao trường thực binh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng khung tập. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực trong việc phối hợp chuẩn bị đầu bài, hướng dẫn và chỉ đạo diễn tập cho tất cả các thành phần trong khung tập của cơ sở. Tập huấn cho khung tập hiểu rõ thứ tự, nội dung, phương pháp của từng vấn đề huấn luyện, biết vận dụng theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình và thực tiễn tình hình cơ sở, không gò bó, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người tập.

Thượng tá Hà Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoài Đức cho biết: Trong chỉ đạo, hướng dẫn các xã diễn tập, quan điểm của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện là chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, cụ thể nhưng không làm thay, làm hộ. Các văn kiện của cấp nào, ngành nào thì cấp đó, ngành đó phải chuẩn bị để bảo đảm sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Ngay cả những nội dung trong thảo luận, tham mưu, đề xuất cũng phải tự chuẩn bị. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện cũng yêu cầu cơ sở tổ chức luyện tập, diễn tập thử trước khi diễn tập chính thức. Qua đó, những nội dung nào chưa đạt yêu cầu, chưa thuần thục, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, yêu cầu chuẩn bị lại. Chính vì vậy, quá trình chuẩn bị diễn tập và diễn tập cũng chính là quá trình bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, trực tiếp là Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện, các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã của huyện Hoài Đức đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, nâng cao tinh thần cảnh giác cho LLVT và nhân dân địa phương, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

P.Linh-Trang Anh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ