A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quận Bắc Từ Liêm xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ

QPTĐ-Chiều 27/5, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua, quận Bắc Từ Liêm đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội về nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Quận đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội quận và các phường; thành lập Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ, Hội đồng cung cấp, các Ban chỉ đạo, Tiểu ban để triển khai thực hiện. Quận làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chủ động phát huy nội lực, khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm: “Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và ngược lại”. Trong đó, quận chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm then chốt, kinh tế làm nền tảng, quốc phòng-an ninh là trọng yếu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua đó, khu vực phòng thủ quận từng bước được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Các tiềm lực chính trị, văn hóa, tinh thần; tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại đạt nhiều hiệu quả thiết thực và mang tính vững chắc. Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều hoàn thành với chất lượng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; văn hóa-xã hội có bước phát triển mới. Quốc phòng và an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT quận về khu vực phòng thủ có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quận được nâng lên rõ rệt. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố vững chắc.

                                                       Thuận Nhân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ