A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Quân sự huyện Mê Linh

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

QPTĐ-Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện Mê Linh đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh tặng hoa, quà cho đại diện đơn vị nhận quân và thanh niên nhập ngũ năm 2020.

Trước hết, Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng thủ tục, nguyên tắc, chất lượng tốt; sau Đại hội hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, chuẩn y các chức danh theo quy định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự huyện luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp là đồng chí Bí thư luôn đề cao trách nhiệm trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, trao đổi, bàn bạc thống nhất với người chỉ huy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tìm ra nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Trong sinh hoạt, luôn phát huy trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên, thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó đề cao gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đồng thuận trong đơn vị. Trong lãnh đạo, luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên kiện toàn cấp ủy theo hướng nâng cao chất lượng và gắn với sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Tích cực bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Chất lượng xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững chắc. Qua phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm, 100% cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác cán bộ được Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt, triển khai thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc. Đội ngũ cán bộ trong cơ quan cơ bản phát huy tốt trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao. Chất lượng cán bộ được nâng lên rõ rệt, kết quả phân loại cán bộ hằng năm, 100% hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch xác định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy tổ chức kiểm tra 6 lượt chi bộ, 65 lượt đảng viên; giám sát 3 lượt chi bộ gắn với 6 lượt đảng viên là cán bộ chủ trì đạt 100% kế hoạch. Sau kiểm tra, từng tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân sự huyện có nhiều chuyển biến tích cực; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và kỷ luật Đảng chấp hành nghiêm túc; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngoài ra, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, giám sát 14 Đảng ủy xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện Mê Linh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tham mưu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2016; chỉ đạo các xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự; nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để huyện Mê Linh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua.

Đức Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ