A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc

 

QPTĐ-Những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội ban hành các văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khẩu đội Súng máy Phòng không 12.7mm của Ban CHQS quận Long Biên thực hành huấn luyện.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) Lê Hồng Sơn, thời gian qua, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND đã thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt, triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp theo đúng Nghị định Số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quản lý vùng trời. Theo đó, Ban Chỉ đạo PKND các cấp thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện đạt được kết quả tốt. Công tác quản lý Nhà nước về vùng trời được tổ chức chặt chẽ, đạt được kết quả thiết thực. Trong diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, gắn với PKND tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể về công tác quân sự, quốc phòng nhất là công tác PKND có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được kế quả đó, Ban Chỉ đạo PKND Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PKND; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện PKND; lồng ghép nội dung PKND vào trong chương trình giáo dục cho đối tượng là học sinh, sinh viên. Các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ” tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các đối tượng trong thực hiện công tác PKND.

Năm 2020, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, nhà nước Ban chỉ đạo PKND đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ thị của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PKND Thành phố đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ vùng trời Thành phố, không để sai, sót, lọt đối tượng; triển khai và quản lý tốt 100 cấp phép bay, phương tiện bay siêu nhẹ... Trong năm, Ban chỉ đạo PKND đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức 25 đợt trực cao điểm, nhất là đợt trực bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã kịp thời phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ về cấp phép bay. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo PKND Thành phố đã triển khai cho Ban Chỉ đạo các cấp duy tu bảo dưỡng hệ thống báo động phòng không, xây dựng bổ xung, tu sửa 6 trận địa súng máy Phòng không 12.7mm... bảo đảm an toàn cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Khẩu đội Súng máy Phòng không 12.7mm Trung đoàn 692 tham gia diễn tập thực binh.

Trong 5 năm qua, thành phố Hà Nội đã xây dựng được 60 trung đội SMPK 12.7 mm, 30 trung đội SMPK 14.5 mm và hơn 2.500 tổ dân quân tự vệ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành phòng không cho các đối tượng, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm. Năm 2020, Sư đoàn Bộ binh 301 đã tham gia huấn luyện lực lượng phòng không bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng kế hoạch, qua kiểm tra đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 83% khá, giỏi. Các quận, huyện, thị xã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện Phòng không cho lực lượng dân quân tự vệ, góp phần nâng cao năng lực, khả năng phát hiện, nhận dạng một số loại máy bay siêu nhẹ, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các khẩu đội, thao tác trong xử lý các tình huống bảo đảm nhanh, nhất là các phương án phòng tránh đánh trả.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác PKND hoạt động ngày càng nền nếp, có chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

               TRẦN ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ