A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban CHQS huyện Đan Phượng

Tham mưu, xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

QPTĐ-Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với địa phương, chỉ tiêu xây dựng DBĐV là một chỉ tiêu quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Ban CHQS huyện Đan Phượng đã tham mưu, thực hiên tốt chỉ tiêu xây dựng DBĐV. 

Huấn luyện Tiểu đoàn Bộ đội địa phương huyện Đan Phượng năm 2020.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng DBĐV, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DBĐV, trong đó, trọng tâm là Luật Lực lượng DBĐV. Từ đó, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV. 

Để nâng cao chất lượng nguồn DBĐV, hằng năm, Ban CHQS huyện tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp biên chế lực lượng DBĐV đúng chỉ lệnh; đào tạo sĩ quan dự bị bảo đảm nguồn cho các đơn vị. Tổ chức chu đáo việc tiếp nhận và đăng ký 100% quân nhân xuất ngũ về địa phương. Căn cứ nhu cầu biên chế và thực lực nguồn quân nhân dự bị, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV bảo đảm đúng, đủ thành phần. Do đó, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DBĐV từng bước đi vào chiều sâu, có nền nếp. Chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự và chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện đã đăng ký, quản lý lực lượng DBĐV đủ chỉ tiêu quân số. Phương tiện kỹ thuật cũng được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đảm bảo chỉ tiêu, sẵn sàng huy động theo yêu cầu, nhiệm vụ động viên. 

Cùng với đó, Ban CHQS huyện thực hiện tốt việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị giữ các chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV đảm bảo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn, kết hợp chi trả phụ cấp trách nhiệm với sinh hoạt đơn vị DBĐV. Thông qua sinh hoạt, thông báo cho DBĐV về tình hình thời sự trên thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Đồng thời, sinh hoạt đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV của quân nhân dự bị giữ chức vụ quản lý chỉ huy đơn vị DBĐV và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện Tiểu đoàn bộ đội địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; huấn luyện chiến thuật sát với tình hình thực tế của địa phương; chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ sĩ quan dự bị, làm nòng cốt trong công tác huấn luyện; đồng thời, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi huấn luyện. Nhờ đó, trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện, Tiểu đoàn Bộ đội địa phương huyện tham gia đủ quân số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá cao.

Với những biện pháp cụ thể, thiết thực, đến nay, Ban CHQS huyện Đan Phượng đã tham mưu, thực hiện xây dựng lực lượng DVĐV bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việt Dũng
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ