A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong đơn vị

 

QPTĐ-Xác định xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy tinh thần tự giác rèn luyện của mọi quân nhân theo những chuẩn mực văn hóa, không ngừng củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, có hành vi ứng xử văn hóa trong đơn vị, những năm qua, Ban CHQS quận Cầu Giấy luôn chú trọng thực hiện tốt nội dung trên, với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực.

Duy trì nền nếp chính quy ở Ban CHQS quận Cầu Giấy.

Để việc xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị đi vào nền nếp, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi cá nhân, trên cơ sở Nghị quyết, văn bản của trên như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị 143/CT, ngày 12-5-1992, của Tổng cục Chính trị, việc xây dựng môi trường văn hóa và Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”…, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã chủ động ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, quán triệt tới 100% cán bộ, QNCN, CNVCQP để mọi người ý thức được đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng con người của Đảng, quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 Đại tá Phùng Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: “Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS quận xác định rõ mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động sát đặc điểm, tình hình đơn vị. Trên cơ sở đó, cơ quan chính trị cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, có tính khả thi. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng môi trường văn hóa với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã xác định. Quá trình triển khai, Ban CHQS quận coi trọng gắn kết giữa xây dựng chuẩn mực “Đơn vị văn hóa” với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; giữa bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị với xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, cảnh quan môi trường, nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”. 

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh

Cùng với đó, Ban CHQS quận bám sát yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì luôn gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực về lối sống văn hóa, thực sự là tấm gương để cấp dưới noi theo, đảm bảo mỗi đầu mối là một “Tập thể văn hóa”, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện những tập thể tốt, cá nhân tiêu biểu để phát huy và nhân rộng; chấn chỉnh kịp thời những trường hợp ngược lại và có hiệu quả thấp trong công việc. Cùng với đó, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các thiết chế văn hóa trong xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng nhân sinh quan, thế giới quan, phẩm chất, đạo đức, văn hóa cho mọi cá nhân.

Từ kết quả đạt được trong xây dựng môi trường văn hóa đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Điển hình có thể thấy, đã thành thông lệ, hàng ngày 100% cán bộ, QNCN, CNVCQP của Ban CHQS quận đều tự giác đến trước giờ làm việc 30 phút, dọn dẹp, sắp đặt lại các khu vực làm việc cũng như các vị trí sân, hành lang… để bắt tay vào ngày làm việc mới với môi trường luôn xanh-sạch-đẹp. Không dừng tại đó, các chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện, SSCĐ của đơn vị cũng thực sự nền nếp. Tính riêng trong năm 2020, Ban CHQS quận đã huy động 20.818 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trực SSCĐ, trực phòng không và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; trong huấn luyện, quân số tham gia thường xuyên đạt 100%, trong đó 80% khoa mục đạt giỏi. Qua 6 đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác trực SSCĐ, huấn luyện, duy trì quy chế dân chủ, Ban CHQS quận đều được đánh giá cao…Đơn vị nhiều năm liền trở thành điểm sáng về xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; thường xuyên được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc vì đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác. 

Hiền Mĩ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ