A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4

QPTĐ-Sáng 18-6, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai đã khai mạc lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022.

Toàn cảnh lớp học.

Theo đó, hơn 80 cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã đã được cập nhật những nội dung chuyên đề trọng tâm gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: Quốc phòng-an ninh; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và phòng chống, chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng và an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trên cơ sở đó, từng cá nhân tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hải Yến


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ