A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết 382

 

QPTĐ-15 năm qua (2007-2022), Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 301 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Quân ủy Trung ương về “lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật ở Sư đoàn Bộ binh 301.

Đại tá Đào Văn Nhận, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết: Với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi luôn xác định công tác kỹ thuật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của các cơ quan, đơn vị. Do đó, bám sát 3 mục tiêu, 4 quan điểm chỉ đạo, 8 nhiệm vụ và giải pháp chính của Nghị quyết 382, Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa bằng Chương trình 116-CTr/ĐU năm 2011 về công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 2010-2015, Chương trình 114-CTr/ĐU năm 2016 và Chương trình 66-CTr/ĐU năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn; triển khai sâu rộng đến cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất. Cùng với đó, trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm, sáu tháng và hàng quý, Đảng ủy Sư đoàn đều xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp lãnh đạo đối với công tác kỹ thuật, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Song song với những biện pháp trên, Đảng ủy Sư đoàn còn gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết với các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; nâng cao chất lượng huấn luyện công tác kỹ thuật cho các đối tượng; đồng thời tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để bộ đội hiểu được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa hoạt động công tác kỹ thuật đi vào nền nếp, chính quy và đạt hiệu quả thiết thực.

Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 đã giúp Đảng ủy Sư đoàn lãnh đạo giải quyết được những vấn đề cơ bản của công tác kỹ thuật. Cụ thể như: Đơn vị đã đảm bảo đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện nghiêm biểu biên chế Sư đoàn, cất giữ và thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật ngoài biên chế, trả trên đúng quy định (cất giữ 10 năm 17 xe Thiết giáp BTR152, bảo quản, trả trên vẫn duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, cơ động thu hồi bảo đảm an toàn); làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa đồng bộ, cấp mơi tủ súng, bàn lau súng, trang cụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, nổ máy xe tác chiến kết hợp huấn luyện bổ túc lái xe, huấn luyện cơ động lực lượng, phương tiện… Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo duy trì và di chuyển cơ sở kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến; trạm sửa chữa được củng cố các trang bị cơ bản như pa-lăng, cầu trục, hệ thống khí nén và các trang bị sửa chữa cơ động xách tay, đủ điều kiện bảo đảm kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp. Ngoài ra, hàng năm, Sư đoàn đã có nhiều sáng kiến có giá trị (495 sáng kiến), trong đó có sáng kiến áp dụng hiệu quả trong nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cùng những biện pháp hiệu quả được triển khai trong thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương, công tác kỹ thuật của Sư đoàn Bộ binh 301 đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Phạm Luân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ