A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Trường Quân sự

Tổng kết thực hiện Nghị quyết về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới

QPTĐ-Sáng 14-2, Đảng ủy Trường Quân sự đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86-NQ/ĐUQSTW ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự chủ trì Hội nghị.

Giai đoạn 2007-2021, bám sát nội dung của Nghị quyết và đặc điểm tình hình nhiệm vụ, Đảng ủy Nhà trường đã chủ động xây dựng Chương trình số 37-CT/ĐU ngày 11/6/2013 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục Khoa học xã hội và Nhân văn trong tình hình mới; đồng thời trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự các nhiệm kỳ, Nghị quyết lãnh đạo hàng năm, 6 tháng cuối năm và hàng tháng, Đảng ủy Nhà trường, các cấp ủy, Chi bộ đều xác định nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là 1 trong 2 khâu đột phá, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện chặt chẽ. Trên cơ sở nghị quyết được đưa ra, Nhà trường đã chủ động xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chặt chẽ Quy chế giáo dục-đào tạo, Quy chế hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Quy chế tổ chức thi, xét, công nhận giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi… tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 Nhờ đó, trong 15 năm qua, công tác giáo dục, đào tạo của Trường Quân sự đã đạt được những kết quả nổi bật; việc xây dựng nền nếp chính quy trong giáo dục được nâng lên; đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên có bước phát triển mới; chất lượng đầu ra của các đối tượng học viên bảo đảm tốt, đáp ứng với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí phát triển ở cương vị cao hơn; quá trình tổ chức huấn luyện luôn an toàn tuyệt đối về mọi mặt; vị thế, uy tín của Nhà trường ngày càng được nâng cao, trở thành địa chỉ tin cậy về công tác giáo dục, đào tạo chuyên ngành quân sự.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Quân sự cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục điều chỉnh, cập nhật, bổ sung kịp thời các chương trình đào tạo, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của vũ khí trang bị và sự phát triển của Quân đội, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị trên địa bàn Thành phố và nghệ thuật quân sự trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo; đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý; phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp trên để nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào của các đối tượng học viên…

Phạm Luân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ