A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

 

QPTĐ-Năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS quận Cầu Giấy đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của trên, triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Ban CHQS quận Cầu Giấy.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; giáo dục tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đối với nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, ngay từ đầu năm, trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và của quận Cầu Giấy, Ban CHQS quận đã chủ động theo dõi, hướng dẫn các đơn vị DQTV tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch PBGDPL năm 2020, đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để định hướng nội dung phổ biến, giáo dục cho phù hợp.

Đại tá Phùng Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS quận luôn xác định nâng cao chất lượng nội dung là yếu tố quan trọng trong thực hiện công tác PBGDPL. Từ đó, chỉ đạo Ban Chính trị chuẩn bị tốt nội dung, hướng dẫn thực hiện đúng, đủ nội dung “Ngày Pháp luật” theo đúng quy định. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản, chỉ thị về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đơn vị. Các nội dung tổ chức quán triệt, tuyên truyền bám sát vào đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức và thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện, Ban CHQS quận luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, Chính trị viên, Chính trị viên phó, người Chỉ huy và Ban Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL tại đơn vị. Triển khai đồng bộ, toàn diện, tập trung nâng cao, chất lượng, nội dung, hình thức PBGDPL. Ban CHQS quận coi trọng việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị; Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Quận ủy Cầu Giấy và của Đảng ủy Quân sự quận, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”… Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác PBGDPL chủ động cụ thể hóa nội dung quán triệt, PBGDPL vào tình hình đơn vị. Các văn bản, nghị quyết, quy định quán triệt được chuẩn bị kỹ lưỡng, có định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cụ thể.

Đặc biệt, Ban CHQS quận đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống. Ngoài các văn bản, chỉ thị, quy định được quán triệt trong thực hiện “Ngày Pháp luật”, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy đơn vị đã phát huy tốt tủ sách, ngăn sách pháp luật, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, nhân viên được nghiên cứu, nắm các nội dung phục vụ cho quá trình học tập, công tác tại đơn vị. Hằng tháng, Ban CHQS quận tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” kết hợp với “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”. Nhiều nội dung tuyên truyền, quán triệt gắn sát nhiệm vụ đơn vị và hoạt động của cán bộ, nhân viên tạo hiệu quả rõ rệt trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Đại úy Nguyễn Đăng Lương, Trưởng Ban Hậu cần-Kỹ thuật chia sẻ: “Nội dung thời sự, chính trị xã hội tháng luôn được duy trì thường xuyên sau chào cờ hằng tháng, bảo đảm cả về nội dung và dung lượng. Ngoài ra, các nội dung văn bản, chỉ thị của các cấp luôn được tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục thường xuyên thông qua các buổi đọc báo, nghe tin, hội nghị chi bộ, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị”. 

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 8/8 chuyên đề PBGDPL năm 2020 với 320 lượt người tham gia. Qua học tập, 100% cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận và cán bộ, chiến sĩ DQTV nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật, điều lệnh, điều lệ, quy định của đơn vị; không có hiện tượng vi phạm kỷ luật phải xử lý; chất lượng thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, Ban CHQS quận được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Quân sự quận là 8/45 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, tiêu biểu.

Hữu Thu


 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ