A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị xã Sơn Tây

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh 

QPTĐ-Những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành của thị xã Sơn Tây được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Sơn Tây bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4.

Thượng tá Phan Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Sơn Tây cho biết: “Với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã, Ban CHQS thị xã đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN; triển khai đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và các nhà trường trên địa bàn thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, kế hoạch hướng dẫn thực hiện của Hội đồng Giáo dục QP-AN cấp trên về công tác giáo dục QP-AN. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục QP-AN đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân  ngày càng vững chắc”.

Để công tác giáo dục QP-AN đi vào nền nếp, chiều sâu, đạt hiệu quả, Ban CHQS đã tham mưu kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã và Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, phường đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, xây dựng bổ sung quy chế hoạt động và ban hành kế hoạch công tác, tăng cường kiểm tra, thanh tra đôn đốc ở các xã, phường. Đồng thời, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khắc phục những điểm còn hạn chế, thiếu sót.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành luôn được thị xã quan tâm, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Hằng năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lập danh sách và thông báo theo phân cấp và cử đi học bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao. Theo đó, năm 2020, Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 640 đối tượng 4. Việc giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, Thị xã chú trọng phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân. Hội đồng Giáo dục QP-AN đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ QP-AN và các hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp… Trong năm, đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm mới 763 mét vuông pa-nô, áp phích; 776 băng rôn, khẩu hiệu các loại; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động trên 30 lượt. Hàng tuần, cơ quan Thường trực Hội đồng đều có tin, bài phát trên chuyên mục “Công tác quốc phòng-quân sự địa phương” của hệ thống truyền thanh thị xã và thông tin tuyên truyền cơ sở.

Từ những kết quả đã đạt được, thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN; trọng tâm là giáo dục đường lối quân sự của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, truyền thống của quê hương, đất nước, các quan điểm tư tưởng của Đảng về tăng cường QP-AN, nhiệm vụ chính trị của thị xã, góp phần giáo dục cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đức Anh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Niềm tin và khát vọng

Niềm tin và khát vọng

Đó là chủ đề đêm Dạ hội thanh niên diễn ra vào tối ngày 16-8 của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chào mừng thành ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ