A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh

 

QPTĐ-Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giáo dục  quốc phòng-an ninh (QP-AN)  trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai thực hiện hiệu quả,  góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng

và an ninh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

 

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, ngay từ đầu năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác Giáo dục QP-AN kịp thời, đồng bộ, sát với tình hình thực tế. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng quy chế, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt hiệu quả cao; đồng thời, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, báo cáo, kịp thời khắc phục hạn chế còn tồn tại.


Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị-xã trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trước những vấn đề “nóng” đang diễn ra . Trong đó tiêu biểu như: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố về nhiệm vụ QP-AN đến các quận, huyện, Thị ủy, các tổ chức chính trị-xã hội. Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh trật tự, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền các văn bản pháp luật về QP-AN, thực hiện Chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo”… 


Đối với công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhờ chủ động khảo sát, năm 2019, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở, nhà trường mở được 700 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 81.592 đối tượng 2, 3, 4, đối tượng 4 mở rộng, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, đạt 101,4% chỉ tiêu kế hoạch năm. 


Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được đẩy mạnh. Trong năm, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong đã tổ chức giáo dục QP-AN cho 1.905 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức đang học tại 21 lớp Trung cấp lý luận chính trị; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch, quản lý nội dung, giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính cho các lớp học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên lồng ghép bộ môn Giáo dục QP-AN vào nội dung, chương trình học tập; đáp ứng đủ sách giáo khoa, giáo viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho môn học.

 

Cùng với đó, 6 Trung tâm Giáo dục QP-AN trên địa bàn và Trung tâm Giáo dục QP-AN có sĩ quan biệt phái do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý đã tổ chức liên kết với 53 trường cao đẳng, đại học tiến hành giảng dạy bộ môn Giáo dục QP-AN cho 44.891 sinh viên, bảo đảm đầy đủ nội dung, đánh giá đúng chất lượng môn học. Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN quận Hoàng Mai, huyện Phú Xuyên tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức QP-AN cho học sinh các trường THPT trên địa bàn; Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đăng cai Hội thi giảng viên dạy môn học Giáo dục QP-AN do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên môn học giáo dục QP-AN cho 173 sinh viên (158 sinh viên hệ chính quy, 15 học viên văn bằng 2).


Có thể nói, với những chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; từ đó, xây dựng khối đoàn kết sâu rộng, củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.


             Phạm Luân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ