A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang huyện Phúc Thọ làm theo lời Bác

 

QPTĐ-Đổi mới lề lối, tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Quân sự huyện Phúc Thọ xác định là khâu đột phá trong chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

 

Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Phúc Thọ năm 2019.

 

Theo đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Hoàng Đình Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị; cụ thể hóa phù hợp với tình hình của đơn vị; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện là của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực tiễn công tác và cuộc sống hằng ngày. Đảng ủy lựa chọn Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện và 2 đơn vị cơ sở Ban CHQS xã Tích Giang và Ngọc Tảo làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm nhằm phổ biến các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong LLVT huyện.


Việc học tập và làm theo Bác được thể hiện trước hết trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng ủy, Ban CHQS huyện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT toàn huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng; coi trọng giáo dục các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, các chi bộ, đơn vị tổ chức thảo luận và hướng dẫn đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từng bước khắc phục những biểu hiện ngại khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung, phương pháp, thời gian tiến hành sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ, đồng bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy yêu cầu phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở chi bộ. Cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động của cấp ủy các cấp đều được tiến hành theo nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Trong đó, coi trọng chất lượng ra nghị quyết, chú trọng triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra chấp hành nghị quyết.


Trên cơ sở cụ thể hóa tiêu chí, chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, nhân viên đăng ký phấn đấu thực hiện nội dung, chỉ tiêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Hằng tháng, các chi bộ tổ chức đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân; lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.

 

Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Hàng năm, huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt bình quân 24,2% trở lên. Huyện cũng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đã chi trả chế độ cho 2.124 đối tượng theo các Quyết định 290, 62, 142 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Từ năm 2015 đến nay, Ban CHQS huyện phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.751 đối tượng chính sách, với tổng số tiền trị giá gần 600 triệu đồng; tặng quà cho 355 đối tượng với tổng số tiền 108 triệu đồng. Năm 2019, huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, được UBND Thành phố tặng Bằng khen… Những kết quả đó đã góp phần gìn giữ, phát huy và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.


Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết thêm: Năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung đột phá vào đổi mới lề lối, tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ để thực hiện và dễ đánh giá kết quả”. Đây là nội dung then chốt, hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị.

 

Theo đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT toàn huyện; xây dựng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy trong học tập và làm theo Bác như: “Nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện giỏi mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác: Tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động 3 sạch do UBND huyện Phúc Thọ phát động. Trong những năm qua, LLVT huyện đã phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giúp dân với gần 3.000 ngày công, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.


Đặc biệt, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm cao nhất. Ban CHQS huyện đã tham mưu với UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai lập 163 chốt kiểm soát y tế, với 163 cán bộ, chiến sĩ DQTV phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát y tế trên địa bàn các thôn, xã, trục đường chính của huyện, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Cùng với đó, Quân y cơ quan thực hiện tốt việc phun thuốc phòng, chống dịch tại đơn vị, đo thân nhiệt hằng ngày đối với cán bộ, nhân viên cơ quan và khách đến làm việc; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền trong phòng, chống dịch, động viên cán bộ, nhân viên yên tâm, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Những hoạt động thiết thực đó cũng chính là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phúc Thọ, bảo đảm cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sáng mãi trong lòng nhân dân, góp phần củng cố cơ sở chính trị ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Thế Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ