A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thanh Trì: Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

 

QPTĐ-Trong những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho các đối tượng và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì, chức sắc, chức việc tôn giáo, học sinh, sinh viên của huyện Thanh Trì đã được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Huyện Thanh Trì bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn năm 2020.

Thanh Trì là huyện có tốc độ đô thị hóa mạnh, việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án ở một số nơi còn có nhiều ý kiến; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, góp phần tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện tổ chức và chỉ đạo tổ chức 19 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 1.164 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4; 1 lớp cho 84 chức sắc, chức việc phật giáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân tiếp tục được huyện triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện chỉ đạo, theo dõi các Trường THPT trên địa bàn giảng dạy môn học giáo dục QP-AN. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 5.347 học sinh THPT học tập môn giáo dục QP-AN, kết quả 100% đạt yêu cầu; theo dõi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn giáo dục QP-AN cho gần 1.000 sinh viên, kết quả, 100% đạt yêu cầu.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Thanh Trì cho biết: “Ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác giáo dục QP-AN tới các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể tăng cường lồng ghép các hình thức giáo dục QP-AN trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giao lưu kết nghĩa, các hoạt động kỷ niệm, ngày truyền thống của địa phương. Từ đó, làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao nhận thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Cùng với đó, huyện tổ chức giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến 16 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói chung và công tác giáo dục QP-AN nói riêng, lấy kết quả đó làm một chỉ tiêu đánh giá thi đua của địa phương. Cùng với đó, huyện rà soát, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện và các xã, thị trấn; thực hiện đúng quy chế, thành viên Hội đồng  Giáo dục QP-AN phát huy tốt trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đưa công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thành nền nếp”. 

Để thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN năm 2021, huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp trên về công tác giáo dục QP-AN, trong đó, coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN. Huyện phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân; 100% học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn được giáo dục QP-AN; tổ chức tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Thuận Nhân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Đường về quê

Đường về quê

Việc lao động là công nhân, là lao động tự do rời bỏ các tỉnh công nghiệp để về quê những ngày qua đang tạo ra khó khăn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ