A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

* Sáng 23-5, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự, phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu.

5 năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu đã tập trung hướng vào xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; lấy xây dựng cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì làm khâu đột phá, thật sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Bộ Tham mưu thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; tính chiến đấu trong sinh hoạt lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng lên. Cơ quan thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời kiện toàn đầy đủ cấp ủy, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chi bộ chặt chẽ, đúng quy định; chăm lo quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên gắn với bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội nghiêm túc, chặt chẽ.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu trong thời gian qua. Để phát huy kết quả đó, đồng chí Tư lệnh đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua. Bộ Tham mưu cần tích cực, chủ động hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Bộ Tư lệnh, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố…

Bộ Tham mưu tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại Đại hội, Bộ Tham mưu đã tặng Giấy khen và tôn vinh 3 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

* Chiều 22/5, Văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) nhằm tổng kết công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng Văn phòng Bộ Tư lệnh.

Công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT của Văn phòng Bộ Tư lệnh 5 năm qua từng bước được đổi mới, từ nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; thực sự là đòn bẩy, tạo động lực to lớn nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là chủ động tham mưu với thủ trưởng Bộ Tư lệnh ban hành 1.464 văn bản, theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan; tham mưu, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng; tổ chức soát xét, phát hành 76.256 văn bản, tiếp nhận xử lý 190.335 văn bản, chỉnh lý 6.444 hồ sơ đưa vào lưu trữ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo các hoạt động đối ngoại quân sự… Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Văn phòng Bộ Tư lệnh tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, trong thời gian tới, Văn phòng Bộ Tư lệnh cần giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng động cơ thi đua trong sáng, quyết tâm thi đua cao; giữ vững phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng; thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia vào Phong trào TĐQT, phát huy cao độ tài năng, sức sáng tạo, xác định mục tiêu thi đua sát với chức trách, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm và các nhiệm vụ đột xuất.

* Sáng 23-5, huyện Thạch Thất đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu tham quan gian trưng bay mô hình học cụ huấn luyện và sản phẩm tăng gia, sản xuất của LLVT huyện Thạch Thất.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt; triển khai nhiều mô hình mới, khâu đột phá và giải pháp sáng tạo; thể hiện được tinh thần đoàn kết, chủ động, tự lực, tự cường, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nổi bật là, công tác huấn luyện, diễn tập, khả năng SSCĐ chất lượng tốt; công tác xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa, quản lý rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, VKTB kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trong 5 năm qua, LLVT huyện đã phối hợp với ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, bàn giao trên 24 nhà tình nghĩa; dọn vệ sinh, phát quang 60,1km đường giao thông nông thôn; nạo vét 35,2km kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên 125km kênh mương phục vụ đời sống và sản xuất; tích cực tham gia khắc phục thiệt hại các vụ hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ. Phối hợp và tổ chức 05 đợt/1650 lượt người khám chữa bệnh và cấp thuốc cho đối tượng chính sách với số tiền hành trăm triệu đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Qua 5 năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Đơn vị Quyết thắng năm 2019, 2023; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022; UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Thạch Thất, giai đoạn 2019-2024.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024-2029, trong đó, tập trung thực hiện tốt mục tiêu là phát huy sức mạnh tổng hợp vào việc xây dựng LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Thạch Thất, giai đoạn 2019-2024.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen và tôn vinh 6 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

* Sáng 23/5, LLVT huyện Mê Linh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tăng gia, sản xuất của LLVT huyện Mê Linh.

Thực hiện lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT huyện được quán triệt, triển khai, hoàn thành toàn diện trên tất cả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là LLVT huyện tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”', tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình số 09 ngày 17/3/2021 cùa Thành ủy về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025; Chương trình 11 của Huyện ủy về tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2020-2025...

Tôn vinh tập thể, ca nhân tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Mê Linh, giai đoạn 2019-2024.

Ban CHQS huyện đã tham mưu, triển khai xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS các xã: Tự Lập, Tiến Thắng và tiếp tục tham mưu triển khai xây dựng 4 Trụ sở của Ban CHQS các xã Thanh Lâm, Tráng Việt, Văn Khê, Hoàng Kim; triển khai xây dựng cải tạo một số hạng mục của trường bắn Ban CHQS huyện “Giai đoạn 1” và tiếp tục triển khai “Giai đoạn 2” đưa vào sử dụng huấn luyện, luyện tập, diễn tập đảm bảo hiệu quả. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 18/18 Chi bộ quân sự cấp xã. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV được quan tâm chú trọng thực hiện. Đến nay tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22,27%, DBĐV đạt 8,6%. Tích cực tham mưu với UBND huyện thành lập 2 Tiểu đội Dân quân thường trực xã Đại Thịnh và thị trấn Quang Minh theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên, đúng tiến độ. Tiếp tục triển khai các bước thành lập 4 Tiểu đội còn lại đã xác định theo Đề án trong nhiệm kỳ bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

* Sáng 23-5, Tiểu đoàn Thiết giáp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

5 năm qua, công tác Thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Tiểu đoàn Thiết giáp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào Thi đua được duy trì thường xuyên, có nền nếp, chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp; kịp thời cổ vũ tinh thần hăng hái, nhiệt tình, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, Tiểu đoàn đã có 15 lượt tập thể, 175 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; từ năm 2019 đến năm 2023, đơn vị 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2022, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, "Mẫu mực, tiêu biểu".

Tiểu đoàn Thiết giáp tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Đại hội.

Giai đoạn 2024-2029, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Tiểu đoàn Thiết giáp tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu như: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Tại Đại hội, Tiểu đoàn đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đông-Trang-Tuân-Luân-Quang


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ