A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 

QPTĐ-Chiều 29- 6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là nhiệm vụ đột xuất trên giao. Cụ thể, đã chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp cùng các lực lượng, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình kế hoạch, đề án triển khai thực hiện thống nhất. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Thủ đô được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Hội nghị thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục đề ra các giải pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ của Sở TN&MT và 9 quận, huyện, thị xã; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946-19/10/2021).

Đảng ủy Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô dự và phát biểu chỉ đạo. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Cục đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Cục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; tham mưu, tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô và các hội thi, hội thao; xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng ủy, các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ghi nhận và biểu dương kết quả các nhiệm vụ mà Cục Chính trị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Cục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tập trung vào các hội thi, hội thao, coi đó là một dịp rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên. 

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện Chương Mỹ đã lãnh đạo đơn vị và LLVT huyện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó, nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng tốt như: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; công tác tuyển quân, động viên huấn luyện QNDB; sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Oai đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì và thực hiện nghiệm chế độ SSCĐ, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Chất lượng chính trị, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện được nâng lên; nền nếp sinh hoạt Đảng được giữ vững, nội bộ đoàn kết thống nhất, đơn vị ổn định, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự quận Cầu Giấy xác định tiếp tục tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, đặc biệt là tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh hoạt động thi đua, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đảng ủy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp trên lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật là phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, tích cực tham gia phòng chống,  khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ. 

Những tháng còn lại của năm 2021, Đảng ủy Quân sự quận Long Biên tập trung tham mưu với Quận ủy, UBND quận tổ chức diễn tập KVPT năm 2021, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 phường Bồ Đề, Thượng Thanh và Ngọc Thụy; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với Công an quận giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức điều hành khu cách ly tập trung của quận bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Thủ đô…

Đảng ủy Quân sự thị xã Sơn Tây đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự quận Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tiếp nhận, quản lý và phục vụ cách ly tập trung đối với công dân phòng chống dịch Covid-19. Chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của LLVT quận được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và chủ trương, giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đảng ủy Quân sự huyện Quốc Oai đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể là: Tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác SSCĐ, nhất là các đợt trực cao điểm, trực phòng chống lụt bão, làm nhiệm vụ phòng dịch Covid-19; chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ huy động QNDB, tập huấn, huấn luyện diễn tập theo kế hoạch; lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội…

Đảng ủy Quân sự huyện Ứng Hòa đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm túc 7 đợt trực bảo vệ các sự kiện của Đảng, Nhà nước. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch đề ra; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được tiến hành chặt chẽ bảo đảm chất lượng, đúng luật. Ngoài ra, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc phối hợp với Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện triển khai chuẩn bị các khu cách ly y tế bảo đảm nhanh, gọn đúng ý định của cấp trên. 

PV và CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Khai mạc tập huấn DQTV năm 2022

Khai mạc tập huấn DQTV năm 2022

Sáng 20-1, Ban CHQS huyện Thường Tín và Ban CHQS quận Hoàng Mai đã khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm ...
Về quê ăn Tết

Về quê ăn Tết

Câu chuyện “khóa cửa” nhà dân có người đi làm ăn xa về quê ăn Tết là một cách làm rất “máy móc” . Để ứng phó với yêu ...
Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân

Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân

Ngày 19-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ