A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Động lực để lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ

QPTĐ-Trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời tạo động lực để Lực lượng vũ trang Thủ đô  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Lực lượng vũ trang Thủ đô đạt hiệu quả thiết thực, nổi bật là:

Góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên hằng ngày trong Đảng bộ, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, có động cơ phấn đấu đúng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp luôn mẫu mực trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 104-QĐ/QUTW, ngày 16/02/2017 của Quân ủy Trung ương: Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, tạo động lực tinh thần to lớn để cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; luôn là hạt nhân lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển thăm, động viên chiến sĩ mới năm 2021 của Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301.

Động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành phong trào hành động cách mạng, mang ý nghĩa giáo dục cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ của Thành phố ngày càng vững mạnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã làm cho các phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Gian khó không sờn, nắng mưa chẳng quản, bên nhau đoàn kết, hăng say luyện rèn”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... cùng các mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Giờ học thanh niên”, “Rèn cán trước rèn binh, rèn mình trước khi rèn chiến sĩ”... có sức sống mới, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục đào tạo hằng năm. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập MB-17, diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội HN-19, diễn tập thực nghiệm nội dung quân sự chủ trì tham mưu xử lý tình huống A2, diễn tập tác chiến không gian mạng; phối hợp tham mưu diễn tập chống khủng bố, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, thảm họa ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, không quản ngại vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ, giông bão khắc phục hậu quả thiên tai; chiến đấu với giặc lửa, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô” không ngừng được lan tỏa.

Xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô và 05 nội dung, tiêu chí đối với đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang Thủ đô:“Trung thành dũng cảm; Tâm trong, trí sáng; Đoàn kết, kỷ luật; Chủ động, sáng tạo; Xung kích, quyết thắng”. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, thực hiện “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”, tạo bầu không khí dân chủ, bộ đội phấn khởi, an tâm công tác, gắn bó với đơn vị; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, yêu thương đồng chí, đồng đội trong đơn vị; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật; tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận thông qua Phong trào thi đua “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Mỹ Đức triển khai các hoạt động để củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới và các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế-xã hội tại xã Đồng Tâm theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ Thủ đô không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn, gian khổ, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, trực tiếp theo dõi, bảo đảm, phục vụ tại các địa điểm cách ly (có điểm cách ly cùng lúc gần 2.000 công dân) với các tổ phòng dịch cơ động và quân y đơn vị; thường xuyên bảo đảm đầy đủ vật tư y tế phòng, chống dịch cho các đơn vị cách ly. Đồng thời, tham gia chốt kiểm soát giao thông tại thôn, xóm, ngõ phố, khu dân cư, tổ tuần tra, tuyên truyền lưu động; tham gia tiêu tẩy, khử trùng tại các ổ dịch trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Tất cả đều được thực hiện với phương châm “giúp dân xuất phát từ mệnh lệnh trái tim”, với tinh thần “địa phương, đơn vị ít khó khăn, hỗ trợ địa phương, đơn vị khó khăn, “địa phương, đơn vị ngoài vùng dịch giúp đỡ địa phương, đơn vị trong vùng dịch”, “khu ngoài phong tỏa giúp đỡ khu phong tỏa”; “nơi không cách ly hỗ trợ địa bàn cách ly”, nhất là vào thời điểm Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bằng những hành động, như: Tổ chức Gian hàng “0 đồng”, chuyến xe “0 đồng” tại những khu vực dân cư bị phong tỏa, lao động tự do mất việc làm, sinh viên nghèo, sinh viên ngoại tỉnh, góp phần vơi đi khó khăn trong sinh hoạt, không để ai bị đói, thiếu ăn trong vùng dịch. 

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hỗ trợ trên 2.000 suất quà, 50 tấn gạo giúp thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội, các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân gần 25 ngàn suất quà và các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá trên 12 tỷ đồng, chung tay cùng hệ thống chính quyền thành phố Hà Nội chia sẻ với các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những việc làm trên đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa hình ảnh, nét đẹp Người chiến sĩ Thủ đô “Trung thành-Trí tuệ-Sáng tạo-Văn minh” thời kỳ mới.

Từ thực tiễn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rút ra kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII):

Một là, các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí, chuẩn mực đạo đức sát đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện nền nếp, nghiêm túc.
Hai là, phát huy vai trò làm tham mưu của cơ quan chính trị các cấp, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt; đề cao trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong cơ quan, đơn vị.

Hai là, phát huy vai trò làm tham mưu của cơ quan chính trị các cấp, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt; đề cao trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt việc tốt” của thành phố Hà Nội; các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên theo kế hoạch hằng năm gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Năm là, tiến hành tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị. 

Thiếu tướng NGUYỄN TRỌNG TRIỂN
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ