A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội quyết liệt đổi mới công tác cán bộ

QPTĐ- Mới đây, khi triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đồng thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, trì trệ, không dám làm và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao... Đây là một trong số những chỉ đạo quyết liệt trong công tác cán bộ của thành phố Hà Nội với chủ trương đổi mới toàn diện công tác cán bộ. 

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Ảnh: Internet

Thường trực Thành ủy đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều cách làm mới, giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU, thực hiện chấm điểm hàng tháng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của Thủ đô, trọng tâm là lấy năng suất, hiệu quả công việc thước đo, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức. 

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành công việc của cán bộ theo từng tuần, tháng, quý, gắn với cơ chế khen thưởng, xử phạt công khai. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ, góp phần vào kết quả hoàn thành mục tiêu tổng quát của thành phố Hà Nội trong năm 2022, với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo” của Thành ủy Hà Nội đã xác định “nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ” là khâu đầu tiên trong nhóm nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt các khâu của công tác cán bộ”. 

Do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1841-QĐ/TU, quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 3814-QĐ/TU). Quyết định số 1841-QĐ/TU có nhiều điểm mới và bổ sung các tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân. 

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai thực hiên, công tác chấm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức  thông qua hiệu quả công việc, được công khai trên hệ thống phần mềm, bảo đảm khách quan, chính xác, đúng nguyên tắc và quy trình và đây là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

Tại Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp của Thành phố giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII, nêu rõ, Thành ủy tiếp tục xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Thành ủy đã sớm ban hành, triển khai Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; đồng thời tập trung rà soát, ban hành đồng bộ 15 quy chế, quy định về công tác cán bộ, đổi mới các khâu công tác cán bộ theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát thực tiễn hơn; tạo chuyển biến tích cực về năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác đánh giá cán bộ đã có nhiều đổi mới, đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Hữu Văn 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ