A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài học về vận dụng thời cơ của cách mạng Việt Nam

QPTĐ-Năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và cũng có nhiều thách thức trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và đầy bản lĩnh của Đảng và Hồ Chủ tịch, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và phong kiến; bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và bằng nghệ thuật tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ, đã đưa cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế hàng đầu trong khu vực.
Ảnh: Internet

Ngay từ tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng đã ra nghị quyết, dự báo về kết cục Chiến tranh thế giới thứ hai, nêu rõ: Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô-một nước XHCN, thì cuộc chiến tranh đế quốc lần này sẽ đẻ ra nhiều nước XHCN, cách mạng nhiều nước sẽ thành công. 

Nhận định đó đã được lịch sử chứng minh với chiến thắng thuộc về Liên Xô và các lực lượng đồng minh, tạo thời cơ cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, vùng lên giành tự do, độc lập. Ở Việt Nam, khi phát xít Nhật tiến hành đảo chính hất cẳng thực dân Pháp, Đảng ta đã ra Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, với quyết tâm “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đến tháng 8/1945, thời cơ “ngàn năm có một” đã đến, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, Đảng ta đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân cả nước chung sức đồng lòng thực hiện cuộc kháng chiến 9 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thời cơ để quân và dân ta đánh gục tham vọng xâm lược của chủ nghĩa thực dân, giành mục tiêu xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm hậu thuẫn cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Bị thua đau trên chiến trường miền Nam, Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, mà đỉnh cao là chiến dịch 12 ngày đêm dùng máy bay chiến lược B-52 ném bom Thủ đô Hà Nội. Đây là thời cơ để quân và dân miền Băc và Thủ đô Hà Nội hiện thực hóa lời tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng, ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng chúng chỉ chịu thua, khi đã thua trên bầu trời Hà Nội!  Chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không toàn thắng đã buộc Mỹ và tay sai phải ký Hiệp định Paris, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo thời cơ cho quân và dân ta tiến lên giành toàn thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH. 

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới. Đó là xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển, hội nhập quốc tế, tạo cơ hội cho Việt Nam giữ vững ổn định để phát triển đất nước; là cuộc Cách mạng Khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư tạo điều kiện hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở nhiều quốc gia, khu vực; là xu thế đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ quốc tế và khu vực. Trải qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Thế và lực của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế, mở ra những vận hội chưa từng có cho sự phát triển đất nước và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Trong ý kiến phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Tổng Bí thư đặc biệt tin tưởng và tha thiết mong rằng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động sáng tạo để tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023 và nhiệm kỳ XIII; góp phần xây dựng đất nước thân yêu ngày càng phát triển cường thịnh, ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Hữu Văn
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ