A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Ứng Hòa: Thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống

 

QPTĐ-Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt là mục tiêu xây dựng huyện Ứng Hòa hội nhập và phát triển toàn diện.

Diện mạo nông thôn huyện Ứng Hòa đang đổi thay từng ngày.

Nghiêm túc triển khai nghị quyết

Một trong những nội dung quan trọng mà Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện đó là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; nắm vững những thuận lợi, khó khăn, thách thức, các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và củng cố hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để làm được điều này, công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) được quan tâm, chú trọng đặt lên hàng đầu, triển khai cụ thể đến từng tổ chức Đảng. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục trong các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân cũng được chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan… Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tập trung xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ… 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhiệm vụ chính trị năm 2020; đồng thời kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của cơ sở mình cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, triển khai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội của chi bộ, đảng bộ cấp mình. Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết hoàn thành trước ngày 30/10/2020; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, hoàn thành trong quý IV/2020. Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo xây dựng 04 chương trình, 02 kế hoạch thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá và các nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025.

Nỗ lực thực hiện

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa xác định ba khâu đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hội nhập kinh tế, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Ứng Hòa hội nhập và phát triển toàn diện. Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ba là, công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp, sử dụng cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Theo đó, ngày 11/12/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 178 về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Huyện tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo sự đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là đầu tư hạ tầng đường giao thông liên huyện, liên xã; nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ nước tưới cho sản xuất; hạ tầng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp.

Với đặc thù là huyện thuần nông nên mục tiêu của Ứng Hòa là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do đó, huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại đất khác để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; tích cực ứng dụng khoa học-công nghệ mới, từng bước cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chú trọng áp dụng mô hình công nghệ cao; tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả; từng bước tăng giá trị gia tăng trong sản phẩm nông nghiệp. 

Huyện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, có nhiều sản phẩm với chất lượng công nghệ, có giá trị và sức cạnh tranh cao… Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên héc-ta canh tác, mục tiêu đến năm 2025 đạt 345 triệu đồng/ha canh tác, mỗi xã có một sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo vùng tập trung; quy hoạch, chuyển đổi các diện tích đất lúa thành các mô hình sản xuất khác có hiệu quả kinh tế, đến năm 2025 giảm còn 6.000ha đất hai lúa. Hình thành các vùng sản xuất tập trung, theo chuỗi, trong đó: Vùng lúa chất lượng cao với quy mô ổn định đến năm 2030 khoảng 5.690ha tại 5 vùng; vùng sản xuất rau an toàn công nghệ cao với diện tích 170ha; cây ăn quả đặc sản gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường với tổng diện tích đến năm 2025 khoảng 600ha… Huyện tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTM. Phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM, có từ 6 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, có từ 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 65 triệu đồng/năm trở lên.

Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV trở thành hiện thực trong cuộc sống; thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Khánh Hà
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ