A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Hoài Đức 

Chặng đường phát triển mới

QPTĐ-Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu bao trùm, phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng huyện Hoài Đức thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoài Đức phấn đấu lên quận vào năm 2022.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Hoài Đức đang tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, huyện chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững quốc phòng-an ninh với mục tiêu chung là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế bền vững theo hướng dịch vụ, nông nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng chính quyền đi đôi với tích cực cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị-xã hội và quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới.

Để nghị quyết nhanh chóng trở thành hiện thực, tạo chuyển biến ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới. Huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để cùng hiểu rõ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, đơn vị có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Huyện cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết cụ thể, phù hợp với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã thông qua. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cũng xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện; có bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và những việc căn cơ, lâu dài… Huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm 2020-2025.

Nói về những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện cho biết, mặc dù chịu tác động lớp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song toàn huyện đã tập trung triển khai “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Với sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành, khai thác và tập trung mọi nguồn lực, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển đúng định hướng, toàn diện và bền vững. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 23.520 tỷ đồng, tăng 10,74% so với năm 2019, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp là 1.243 tỷ đồng, đạt 100,73% kế hoạch năm, tăng 4,19% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng 10.542 tỷ đồng, tăng 8,71% so với năm 2019; giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ 11.735 tỷ đồng, tăng 13,39% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện gần 2.398,6 tỷ đồng, đạt 164% so với dự toán Thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng, vượt chỉ tiêu 7 triệu đồng… Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận trong thời gian sớm nhất và hướng tới tiêu chí là một quận phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Trước mắt, trong năm 2021, UBND huyện đề ra 19 chỉ tiêu quan trọng ở các lĩnh vực bao gồm: 03 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế tổng hợp; 13 chỉ tiêu xã hội; 03 chỉ tiêu đô thị, môi trường. UBND huyện phấn đấu năm 2021 tốc độ tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11.03%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.947 tỷ 900 triệu đồng; chi ngân sách huyện, xã: 5.072 tỷ 904 triệu đồng (trong đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ). Đối với nhóm chỉ tiêu xã hội, giữ vững không có hộ nghèo trên toàn huyện và tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; tăng thêm số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, đảm bảo tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.

Để tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, Hoài Đức xác định tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm, thiết yếu; làm tốt công tác quy hoạch, gắn với tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Đặc biệt, huyện tập trung đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040… Cùng với đó, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập trung đầu tư các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… Phấn đấu đến năm 2022, huyện Hoài Đức đạt các tiêu chí trở thành quận đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Khánh Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ