A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi thay trên quê hương Ba Vì

 

QPTĐ-Sau 5 năm triển khai, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Ba Vì đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các hoạt động ở địa bàn dân cư. Đặc biệt, người dân tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng và nhiệt tình tham gia các hoạt động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự.

Huyện Ba Vì thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh, để Cuộc vận động có hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp thống nhất thực hiện. Quá trình triển khai đã lựa chọn các tiêu chí phù hợp với tình hình của mỗi địa phương để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thực hiện Cuộc vận động đến các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn. Nhờ đó, Cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng Nguyễn Văn Phượng cho biết, xã đã làm tốt công tác vận động nhân dân chung sức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 5 năm qua, người dân trong xã đã đóng góp 2,5 tỷ đồng, 500 ngày công, hiến hơn 2.000 mét vuông đất để làm các công trình trên địa bàn. Nhân dân còn đóng góp hơn 20 tỷ đồng làm các công trình văn hóa, tâm linh ở xã. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ ngày càng đi vào nền nếp, tỷ lệ gia đình văn hóa 5 năm của xã đạt 95%. Xã có 300 cháu đỗ vào các trường đại học. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vật Phụ, xã Vật Lại cho biết: Trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 nội dung cuộc vận động đã đi vào đời sống nhân dân ở Vật Phụ. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở thôn đạt 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm 1,5%. Trong xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm của Nhà nước, nhân dân đã hiến đất làm đường với diện tích 100m2 đất thổ cư, 300m2 tường bao, 7 công trình, nhà xưởng. Tiếp tục đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, năm 2020, qua bình xét thôn có hơn 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Bên cạnh việc cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, tiêu chí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các khu dân cư cũng được các địa phương trên địa bàn huyện làm tốt. Theo đó, các xã đã vận động nhân dân xây dựng quy ước ở khu dân cư về thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong mỗi gia đình và cộng đồng. Song song với đó là giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư lành mạnh, an toàn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, các chương trình văn nghệ vào các dịp lễ hội, đón Xuân. Hoạt động bảo vệ môi trường được tuyên truyền thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư. Toàn huyện đã có 85% lượng rác thải được thu gom hàng ngày. Các đoạn đường nở hoa ngày một phát triển, nhân rộng.

Trần Phương 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ