A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không để “cỏ dại” làm hại những “hạt giống đỏ”

 

QPTĐ-Trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý, rèn luyện đảng viên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Thực hiện có hiệu quả công tác này không chỉ nâng cao chất lượng, phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức nêu gương của đảng viên, phòng ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước mà quan trọng hơn còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Hậu quả của việc xem nhẹ quản lý 

Một trong những nhiệm vụ của người đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là một tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm của các tổ chức Đảng. Để đáp ứng được yêu cầu này, ngoài sự tự giác phấn đấu của đảng viên, thì vai trò quản lý, rèn luyện, giáo dục của cấp ủy, tổ chức Đảng là rất quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên của nhiều cấp ủy Đảng thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, còn nặng tính hình thức, nhất là quản lý về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về các quan hệ xã hội của đảng viên. Dẫn đến một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh, rèn luyện. Theo thống kê của Ủy ban kiểm tra Trung ương tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 90 nghìn đảng viên bị kỷ luật, kể cả đảng viên đương chức và đảng viên đã về hưu. Cụ thể gần đây nhất, Trung ương đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang; Bí thư huyện đảo Cô Tô Lê Hùng Sơn; Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Đàm Quang Vinh…vì đã vi phạm nghiêm trọng đến phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Những cán bộ, đảng viên bị đưa ra xử lý trong thời gian qua, nguyên nhân một phần là do cá nhân đảng viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Không ít đảng viên đã sa ngã trước những cám dỗ vật chất tầm thường, biến mình thành nô lệ của đồng tiền và quyền lực, dẫn đến tệ tham nhũng, cửa quyền, mất đoàn kết. Nhưng phần lớn thuộc về cấp ủy, tổ chức Đảng do chưa có nhiều giải pháp cụ thể, thiếu kiểm tra, hướng dẫn quản lý, rèn luyện đảng viên, còn nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật không chặt chẽ, buông lỏng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên chưa thực chất, trông chờ nhiều vào sự tự giác của đảng viên, nên thường bị động, bất ngờ dẫn đến đảng viên sai phạm. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên ở một số nơi còn chưa thực chất. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện Đảng viên

Sức mạnh của Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Do đó, trong Di chúc thiêng liêng, Bác đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên không chỉ tạo được sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho đảng viên, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, mà còn giúp cấp ủy, tổ chức Đảng sẽ nắm được chất lượng từng đảng viên, hiểu được diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng, những bức xúc của đảng viên, qua đó có chủ trương, biện pháp thích hợp để nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 

Để công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ngày càng chặt chẽ, nền nếp theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng cách mạng, xây dựng ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đảng viên trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất. Duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt Đảng, phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần tình thương yêu đồng chí, thẳng thắn, trung thực, khách quan, không nể nang, né tránh. Khi phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm hay những biểu hiện lệch lạc trong lời nói, việc làm, cần phải được làm rõ để ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, phải xây dựng và đề ra kế hoạch hằng năm cho đảng viên đăng ký phấn đấu. Đây là biện pháp quan trọng thể hiện tính tích cực, chủ động trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của các tổ chức Đảng. Trên cơ sở quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao cũng như điểm mạnh, điểm yếu đã được chỉ ra, để từng đảng viên đăng ký phấn đấu. Kế hoạch phấn đấu phải cụ thể, chỉ rõ nội dung, thời gian, được thông qua cấp ủy, tổ chức Đảng để bảo đảm sự chặt chẽ, nghiêm túc và làm cơ sở để theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như tạo điều kiện cho từng đảng viên thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

Cán bộ đảng viên là người trực tiếp xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm cho Đảng mạnh từ gốc, bởi có nhiều “hạt giống đỏ” quy tụ được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân, tập hợp xung quanh Đảng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

NGUYỄN VĂN TUÂN
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ