A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị

 

QPTĐ-Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) là sự cấu thành của nhiều yếu tố như nhận thức, nhãn quan, lập trường, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giúp CB, ĐV làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn, gương mẫu trước quần chúng. Tuy nhiên, trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tồn tại hiện tượng CB, ĐV bản lĩnh chính trị yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do đó, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị là vấn đề cấp bách hiện nay.

Cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Nảy sinh từ lòng ham muốn vật chất quá mức

Trong tập bài giảng về Tư cách người cách mạng dùng để đào tạo cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra 21 phẩm chất người cách mạng, trong đó, “Bớt lòng ham muốn về vật chất” được Người coi là một trong những phẩm chất cao quý nhất. Vậy tại sao người cách mạng lại phải bớt lòng ham muốn về vật chất? Ham muốn vật chất thì có gì là xấu, sống ở trên đời, lao động, làm việc, thậm chí hy sinh, suy cho cùng cũng là để thỏa mãn một ham muốn nào đó. Bởi vì ham muốn của cải vật chất và cuộc sống ấm no, bình yên là lẽ thường của mỗi người, nó còn là động lực thúc đẩy tính tích cực xã hội. Nếu ham muốn đó được cống hiến, được dâng tặng, hay làm phong phú đời sống tinh thần, mang lại ấm no, hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân, thì không những không xấu mà lại còn được tôn vinh, như Bác kính yêu đã từng nói về ham muốn của mình: “Suốt đời tôi, tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm cho đồng bào tôi ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Ham muốn của Bác là nguyện vọng chính đáng được phục vụ nhân dân, trở thành chân lý cho mỗi CB, ĐV làm cơ sở phấn đấu, rèn luyện. Nhưng thực tế, vẫn còn không ít CB, ĐV ham muốn vật chất một cách quá mức, nó không còn là sự ham muốn thông thường mà trở thành lòng tham ích kỷ, muốn được sở hữu những giá trị cao hơn khả năng do mình tạo ra, dẫn đến hình thành các thủ đoạn tham ô, tham nhũng hòng, biến của công thành lợi ích riêng của mình, gây thiệt hại tài sản to lớn của Nhà nước và của nhân dân, làm băng hoại nhân cách, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống.

Biểu hiện rõ nhất ở những CB, ĐV này là thường thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”, quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa, cổ súy cho những gì có lợi cho cá nhân mình, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước, chỉ muốn “mọi người vì mình”. Mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, quan liêu, mệnh lệnh, không có tinh thần cố gắng vươn lên học tập để tiến bộ, tùy tiện, vô nguyên tắc, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Hậu quả là dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “trở cờ”, mất cán bộ. Về nguyên nhân có nhiều yếu tố tác động, nhưng xét về vai trò của tổ chức, thì thường rơi vào những tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt những quy định về chỉnh đốn Đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên không nghiêm, buông lỏng phê bình, tự phê bình, nể nang, xuề xòa, né trách trong đấu tranh với những vi phạm đã làm thui chột tính tích cực, dung dưỡng cho tính không trung thực, hình thành thói xấu, che đậy, bọc lót cho nhau, tạo điều kiện cho lòng tham, ích kỷ, vụ lợi của chủ nghĩa cá nhân nảy nở. Tác hại trên còn tạo ra sự phân cực trong Đảng, làm suy yếu sự gắn kết về lý tưởng, đạo đức cách mạng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, để cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Ngăn chặn tham nhũng, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân là liều thuốc hiệu quả 

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trung ương khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân CB, ĐV thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm”. Do đó, đối với tổ chức Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV, để nâng cao trình độ nhận thức chính trị, năng lực toàn diện, bản lĩnh vững vàng trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất tầm thường, giữ vững lập trường, quan điểm cho CB, ĐV không rơi vào tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc giáo dục cần tập trung vào nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Quá trình tiến hành, cần chú trọng làm tốt việc nêu gương “Người tốt, việc tốt”; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; không ngừng phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống. Đồng thời, tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ CB, ĐV ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phải toàn diện cả tư tưởng chính trị, phẩm chất năng lực công tác, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với mỗi CB, ĐV, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

NGUYỄN VĂN TUÂN
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ