A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

90 năm chặng đường phát triển

 

QPTĐ-Đại đoàn kết toàn dân tộc là di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam qua hoạt động thực tiễn ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc, ngày 5/9/1955. (Ảnh: Tư liệu)

Chặng đường lịch sử vẻ vang

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Đây được coi là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sau này là MTTQ Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc. Mà trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên tích cực của Mặt trận, vừa đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.

Mang trên mình sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn mọi cán bộ, đảng viên rằng: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, người thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ; ta phải nhận rằng: Đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm qua, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, MTTQ Việt Nam vẫn luôn là mái nhà chung, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Đảng ta luôn khẳng định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối chiến lược quan trọng đó luôn được cụ thể hóa qua hoạt động của MTTQ Việt Nam. Những mục tiêu lớn lao đều được Mặt trận bắt đầu từ những phần việc nhỏ nhưng rất cụ thể từ mỗi cộng đồng dân cư, thông qua những cuộc vận động, phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo”…

Đặc biệt, sau khi các chủ trương, đường lối của Đảng từng bước được thể chế hóa thành luật, pháp lệnh, chính sách, chính quyền các cấp ở nhiều địa phương đã thật sự có chuyển biến về nhận thức và hành động trong quan hệ với nhân dân. Sự đổi mới tổ chức bộ máy chính trị, việc tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội, nhất là xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần quan trọng động viên nhân dân hăng hái tham gia các sinh hoạt chính trị của đất nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Khi đó, Mặt trận đóng vai trò là người giám sát, phản biện, hội tụ sức mạnh của nhân dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí…để cùng góp sức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, Mặt trận cũng “dấn thân” trong thiên tai, địch họa. Như vừa qua, thông qua những cách làm, việc làm cụ thể, Mặt trận đã kêu gọi từng người dân trong nước và ở nước ngoài chung tay, một lòng góp sức chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Hay như đứng lên kêu gọi cả nước chung tay với đồng bào miền Trung, sẻ chia gian khó và xoa dịu những nỗi đau do bão lũ.

Đó chính là những hình ảnh tiêu biểu nhất để Việt Nam trở thành biểu trưng sức mạnh của tình đoàn kết trước những thử thách và gian khó.

Hải Yến (t/h)


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ