Trung đoàn 692 sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ mới

Trung đoàn 692 sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ mới

Từ ngày 01/1/2023 - Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờ:Chủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1).Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2).
Thanh niên Thủ đô trước ngày nhập ngũ

Thanh niên Thủ đô trước ngày nhập ngũ

Từ ngày 01/1/2023 - Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờ:Chủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1).Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2).
Thanh niên Thủ đô sẵn sàng nhập ngũ

Thanh niên Thủ đô sẵn sàng nhập ngũ

Từ ngày 01/1/2023 - Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờ:Chủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1).Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2).
Hà Nội sẵn sàng giao quân

Hà Nội sẵn sàng giao quân

Từ ngày 01/1/2023, Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờ: Chủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1) và phát lại vào thứ Hai hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2). 
Công an-Quân sự quận Hoàn Kiếm phối hợp đảm bảo ANCT-TTATXH

Công an-Quân sự quận Hoàn Kiếm phối hợp đảm bảo ANCT-TTATXH

Từ ngày 01/1/2023 - Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Kho K90 thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn

Kho K90 thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn

Từ ngày 01/1/2023 - Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Quận Nam Từ Liêm: Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân

Quận Nam Từ Liêm: Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân

Từ ngày 01/1/2023 - Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 15:15-15:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Ban CHQS quận Cầu Giấy: Giữ vững "trận địa vùng xanh"

Ban CHQS quận Cầu Giấy: Giữ vững "trận địa vùng xanh"

Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 9:15-9:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Tuổi trẻ Thủ đô sôi nổi hướng ứng tháng thanh niên

Tuổi trẻ Thủ đô sôi nổi hướng ứng tháng thanh niên

Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 9:15-9:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Ngày 26/7/2020

Ngày 26/7/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 19/7/2020

Ngày 19/7/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 12/7/2020

Ngày 12/7/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 05/7/2020

Ngày 05/7/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 28/6/2020

Ngày 28/6/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 21/6/2020

Ngày 21/6/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 14/6/2020

Ngày 14/6/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 07/6/2020

Ngày 07/6/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 31/5/2020

Ngày 31/5/2020

Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ