A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham mưu kiểm tra, giám sát nghiêm túc, chặt chẽ

 

QPTĐ-Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo kế hoạch và nhiệm vụ do Thường vụ Đảng ủy BTL giao; đồng thời, chủ động hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai nhiệm vụ.

Phát huy vai trò tham mưu

Năm 2020, UBKT Đảng ủy BTL đã tham mưu, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội đến các cấp ủy, UBKT các cấp bảo đảm cụ thể, kịp thời. Để công tác kiểm tra, giám sát phát huy hiệu quả trong giữ nghiêm kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, UBKT Đảng ủy đã bám sát phương châm “chủ động phòng ngừa là chính”, coi đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt từ khâu xây dựng kế hoạch đến quá trình tổ chức thực hiện. Trong năm, UBKT Đảng ủy BTL xây dựng triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch. Ngoài ra, còn tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, UBKT, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác KTGS. 

Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh cho biết: “Để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS cập nhật, bổ sung kiến thức; nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, chúng tôi tham mưu với Đảng ủy BTL tổ chức 2 lớp tập huấn cho 170 lượt cấp ủy viên, ủy viên UBKT các đảng ủy trực thuộc và Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự các quận, huyện, thị xã về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghiệp vụ Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”.

Đặc biệt, UBKT Đảng ủy BTL còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự thành công của đại hội. Sau Đại hội, UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã kịp thời tham mưu với Thường vụ Đảng ủy BTL ban hành đầy đủ, đồng bộ, chất lượng hệ thống Nghị quyết chuyên đề, quy chế làm việc và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. 

Nâng cao hiệu lực công tác KTGS

Phát huy tốt vai trò của Ủy ban kiểm tra trong thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy và theo dõi, hướng dẫn các tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Các nội dung kiểm tra đảng viên định kỳ được xác định chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở chất lượng thực hiện nhiệm vụ đảng viên trên cương vị, chức trách, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Căn cứ kết quả công tác giám sát thường xuyên đối với từng đảng viên, chủ động phát hiện và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên tinh thần giáo dục, chủ động phòng ngừa. Trong năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ BTL đã tiến hành kiểm tra được 67 tổ chức Đảng và 815 đảng viên (trong đó 104 đảng viên là cấp ủy viên); giám sát chuyên đề đối với 36 tổ chức Đảng, 134 đảng viên (trong đó 68 đảng viên là cấp ủy viên). Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy BTL tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng và 10 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Phối hợp giám sát 4 Đảng ủy Quân sự quận, huyện (Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hà Đông, Phú Xuyên). 

Đại úy Nguyễn Huy Nghĩa, Chính trị viên phó, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tiểu đoàn KSQS 103 chia sẻ: “Thời gian vừa qua, trong Đảng bộ Tiểu đoàn đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 17 đảng viên, giám sát 1 chi bộ và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 đồng chí (do vi phạm chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình). Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân. 100% cán bộ, đảng viên an tâm tư tưởng công tác, không có vi phạm nghiêm trọng, đánh giá chất lượng đảng viên có 98,5% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2021, UBKT Đảng ủy BTL đã tham mưu xây dựng, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tổ chức tập huấn các văn bản Quy định của Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, được ban hành sau Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13. Kiểm tra, giám sát 4 đến 6 tổ chức đảng trực thuộc, phối hợp kiểm tra, giám sát đối với 11 Đảng ủy Quân sự các quận, huyện, thị xã. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng để kiểm tra phòng ngừa vi phạm, không để bị động. Kết quả hoạt động KTGS sẽ là nội dung để các tổ chức Đảng tiến hành phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhằm phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Phúc Nguyên
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ