A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không nêu gương, cán bộ, đảng viên sẽ tự suy thoái

 

QPTĐ-Nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) không những làm cho mọi công việc ngày càng chất lượng, hiệu quả, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy được tính tự giác sống vì tập thể mà còn là tiêu chí để mỗi người trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thể hiện bổn phận, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Không nêu gương chính là “viên đạn bọc đường” dẫn đến CB, ĐV sẽ tự suy thoái.

 Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tự buông bỏ vũ khí đấu tranh 

Việc nêu gương của CB, ĐV đã nhiều lần được đề cập trong các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng. Từ việc nêu rõ 7 nội dung cần nêu gương tại Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đến Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV cho thấy Đảng ta luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu tiên ban hành Quy định 08-QĐi/TW đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng một lần nữa khẳng định việc nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ.

Các quy định, điều lệ cụ thể và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng rất rõ ràng, vậy tại sao thời gian qua một số cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV nhất là cán bộ chủ trì lại thiếu gương mẫu, dẫn đến phải xử lí kỷ luật, điển hình là: Trung ương đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 do các tổ chức đảng này đã có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy. Không ít cán bộ cao cấp và nguyên cán bộ cao cấp của Đảng đã bị cách chức, xóa chức, khai trừ ra khỏi Đảng như các ông: Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Phước Thanh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông… Bài học rút ra từ các sai phạm trên cho thấy, cá nhân CB, ĐV và tổ chức đảng này là sự tự giác nêu gương chưa được chú trọng, còn mang tính hình thức và mờ nhạt, chưa làm gương cho quần chúng noi theo, nhất là trong thực thi công vụ, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Biểu hiện rõ nhất là nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, không có tính đấu tranh, rụt rè né tránh không dám chịu trách nhiệm; chuyên quyền, độc đoán, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thực hiện không nghiêm, tự đánh mất nguyên tắc lãnh đạo “cốt tử” của Đảng, buông bỏ “vũ khí” đấu tranh tự phê bình và phê bình của người đảng viên trong sinh hoạt Đảng, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong CB, ĐV và nhân dân. Đây chính là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Chống tự suy thoái theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó, để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng; được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương. Muốn thu hút, lôi kéo, động viên được quần chúng theo mình, người lãnh đạo không chỉ đi tiên phong, mà còn là người nêu gương cho những người đi theo. Người nhấn mạnh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu.

Vậy nên, để thực hiện trách nhiệm nêu gương, trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đảng, bí thư cấp ủy cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, kiên quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, có tư duy đổi mới, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tích cực mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Phải có chương trình, kế hoạch thực hiện đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, gương mẫu trong đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương thành các tiêu chí cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và giám sát, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV. Thực tiễn cho thấy, ở nơi nào, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tự giác nêu gương, chủ động, tích cực phối hợp công tác vì công việc chung, ở nơi đó nội bộ đoàn kết, không khí dân chủ, sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là hợp lực từ tinh thần trách nhiệm, sức mạnh của mỗi thành viên.

Đối với mỗi CB, ĐV phải nghiêm túc học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về nêu gương. Sự nêu gương của CB, ĐV phải toàn diện về mọi mặt, nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; nêu gương về quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, người thân, gia đình… nêu gương từ việc lớn đến việc nhỏ, thể hiện trong những việc làm cụ thể. Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, vấn đề cốt lõi hàng đầu là CB, ĐV phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phải nghiêm khắc với mình, luôn tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, rút ra những bài học cần thiết trong công tác và trong cuộc sống, thấy được cái tốt, cái đúng để phát huy, nhất là thấy được những tồn tại, hạn chế khuyết điểm để tự đề ra biện pháp khắc phục. 

NGUYỄN VĂN TUÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ