A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khắc phục căn bệnh “lười học” và xa rời thực tế

 

QPTĐ-Gương mẫu chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là tiêu chí để xây dựng phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, mỗi đảng viên cần phải tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần giác ngộ cách mạng, mới bảo đảm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Cần khắc phục bệnh lười học nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên. (Tranh minh họa: Internet)

Những năm qua, để giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Đảng, Nhà nước đã ban hành các quy định, như: Quy định 181-QĐ/TW năm 2013, Quy định 102-QĐ/TW năm 2017… nhằm giữ vững tính Đảng, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, cũng như đảm bảo sự tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng đối với CB, ĐV, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các Quy định đã góp phần làm cho CB, ĐV giữ vững quan điểm, lập trường, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, YouTube xuất hiện ngày càng nhiều những bài viết của một số người, thậm chí có những người là CB, ĐV trước đây từng công tác trong các cơ quan của Nhà nước, lực lượng vũ trang, nay công khai nói xấu, xuyên tạc chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Đặc điểm chung trong số CB, ĐV này, là khi đương chức thì không có ý kiến đóng góp thẳng thắn cho Đảng, cho đất nước, cho cơ quan nơi mình công tác, nhưng khi nghỉ hưu do bất mãn một số vấn đề với những người đương nhiệm, đã lợi dụng dân chủ phát ngôn tùy tiện, sai trái; quy chụp, bàn luận thiếu ý thức chính trị, thiếu trách nhiệm, miễn là thỏa mãn tính kiêu ngạo cá nhân, cho rằng bản thân mình là người có tài, đức hơn người khác. Từ đó đã bị những thế lực phản động, thù địch lợi dụng lôi kéo, thậm chí bị xúi giục, kích động.

Nguyên nhân của hiện tượng trên xuất phát từ việc lười học chỉ thị, nghị quyết của Đảng, dẫn đến việc tự học tập, tự rèn luyện của CB, ĐV không thường xuyên, không xem việc học là nhu cầu của bản thân mà do sự “bắt buộc”. Cho nên, nhiều đảng viên sau khi nghỉ hưu, sinh hoạt ở các chi bộ nơi cư trú, tự cho mình cái quyền được nghỉ học tập nghị quyết của Đảng và sinh hoạt đảng, hay một bộ phận đi học nhưng chỉ chăm chú làm việc riêng, viện đủ lý do để nghỉ học… dẫn đến tình trạng không cập nhật được thông tin lý luận mới, nên khi phán xét về các hiện tượng mới nảy sinh trong xã hội thường bằng tư duy chủ quan cá nhân, tầm nhìn hạn chế. Bởi vậy, có những đảng viên nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng do lười học, lười cập nhật kiến thức nên nắm rất lơ mơ, thậm chí không phân biệt được vị trí, vai trò các cơ quan lãnh đạo của Đảng, không hiểu thế nào là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hậu quả trước mắt là không thấu suốt cương lĩnh, điều lệ, chủ trương nghị quyết của Đảng, không có lý luận dẫn đường, chỉ lối để vận động nhân dân, “đi sau, theo đuôi” quần chúng.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, một phần nguyên nhân trên là do cách thức tổ chức học tập nghị quyết hiện nay của một số cấp ủy còn chậm đổi mới, việc học tập, quán triệt nghị quyết mới dừng lại ở việc giới thiệu, nội dung còn chung chung, dàn trải. Liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, giải đáp thắc mắc còn hạn chế, giáo viên lên lớp thường ít sử dụng phương pháp thảo luận và đối thoại, còn nặng về độc thoại, thông tin một chiều, chưa dành nhiều thời gian để giải đáp những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Quá trình nghiên cứu, thảo luận thường bị bỏ qua do thời gian bố trí học tập ngắn, thiếu tài liệu tham khảo, nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả việc học tập nghị quyết của CB, ĐV. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của việc học tập nghị quyết của Đảng. Người cho rằng: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”. Có thể thấy, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng vừa là quyền lợi và nhiệm vụ của đảng viên. Đây là khâu đầu tiên nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh, đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. 

Hiện nay, sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng đang tiến hành tổ chức cho CB, ĐV của cấp mình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Để đảm bảo kết quả học tập đạt chất lượng, cấp ủy Đảng các cấp cần phải siết chặt kỷ luật học tập, đổi mới công tác tổ chức và phương pháp quán triệt nghị quyết, nhất là khâu giới thiệu nghị quyết phải xây dựng đề cương theo dạng bài giảng có ví dụ chứng minh cụ thể, ngoài giới thiệu cho CB, ĐV nắm được tinh thần của nghị quyết, phải so sánh được điểm mới, nét nổi bật của nghị quyết nhiệm kỳ là gì? những chủ trương, giải pháp và các chỉ tiêu cần đạt được. 

Đồng thời, khuyến khích tính tương tác, trao đổi, thảo luận giữa người dạy và người học, tránh dạy chay học chay. Đối với CB, ĐV nghỉ hưu, khi học tập, ngoài việc khích lệ tinh thần gương mẫu, tính tự giác, cần khơi gợi được tính cống hiến thông qua đóng góp kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm thực tiễn xây dựng đảng của họ vào thực hiện nghị quyết đại hội; cấp ủy cần tôn trọng, tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của họ. Sau mỗi đợt học tập nghị quyết, tổ chức cho CB, ĐV viết bài thu hoạch tham gia cùng cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình. Đây chính là những biện pháp hữu hiệu khắc phục bệnh lười học và xa rời thực tế của CB, ĐV.

NGUYỄN VĂN TUÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ