A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống  “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”

QPTĐ- Cách đây 77 năm, ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27/NĐ-QP về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, trong đó có Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền-những đơn vị tiền thân của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về mặt tổ chức, lần đầu tiên Quân đội ta có cơ quan chuyên trách công tác tư tưởng-văn hóa, trực tiếp góp phần tạo nên nền tảng chính trị, tinh thần to lớn của Quân đội.

Phòng Tuyên huấn hướng dẫn các đơn vị triển khai 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ngành Tuyên huấn Quân đội đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ ngành Tuyên huấn Quân đội luôn nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây đắp nên truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Phát huy truyền thống của ngành Tuyên huấn Quân đội, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ ngành Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Cục Chính trị, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động, nhạy bén, sáng tạo, bám sát hướng dẫn của Cục Tuyên huấn và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ của LLVT Thủ đô, tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, triển khai toàn diện, có hiệu quả, chất lượng công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Thủ đô. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, công văn, chỉ thị, hướng dẫn của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đại tá Doãn Kim Tuyến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Trong những năm qua,  Phòng Tuyên huấn luôn bám sát thực tiễn nhiệm vụ của LLVT Thủ đô, chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, trực tiếp là Cục Chính trị Bộ Tư lệnh chỉ đạo công tác Tuyên huấn một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. 

Cụ thể: Đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cấp ủy các cấp về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tham mưu tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm; hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm. Bên cạnh đó, Phòng Tuyên huấn kịp thời đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện, thị xã, các sở, ngành của Thành phố chặt chẽ, hiệu quả.

Trong các nhiệm vụ tuyên huấn, công tác tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để lại nhiều ấn tượng. Tiêu biểu như: Duy trì chuyên mục học tập và làm theo “Lời Bác Hồ dạy” đạt hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. Tuyên truyền việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố” gắn với xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tuyên truyền việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động gắn với tác phong quân nhân… 

Cùng với đó, Phòng Tuyên huấn còn tích cực tham mưu với Thủ trưởng Cục Chính trị duy trì có nền nếp, chất lượng Hội nghị báo cáo viên, bồi dưỡng cán bộ ngành; chỉ đạo các đơn vị thực hiện Ngày Pháp luật; Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng. Phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Bộ Tư lệnh được quan tâm kiện toàn bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, làm tốt công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền định hướng tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động nói chung, thông tin sai lệch vụ việc tại các điểm nhạy cảm nói riêng.

Trong thời gian tới, Phòng Tuyên huấn Bộ Tư lệnh tiếp tục tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, hoạt động thi đua đột kích, thi đua trong thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2023; tập trung thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); hướng dẫn tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2022 và đề nghị khen thưởng đúng người, đúng việc; tiếp tục thực hiện việc xét duyệt hồ sơ khen thưởng niên hạn, tồn đọng, cống hiến; thực hiện tốt công tác tiếp công dân…

Phúc Nguyên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ