A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nối dài truyền thống “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo”

QPTĐ- Ngày 6-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 60/SL về đổi tên “Ủy ban kháng chiến toàn quốc” thành “Tổ chức Quân sự ủy viên hội”. Sắc lệnh xác định cơ cấu tổ chức của Cục Chính trị, trong đó có Ban Đảng vụ, tiền thân của Cục Tổ chức ngày nay. Ngày 11-8-2000, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định số 550/QĐ-CT lấy ngày 6-5-1946 là ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quân đội.

Đảng ủy Tiểu đoàn Thiết giáp 47 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội đã bền bỉ phấn đấu, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Tổng cục Chính trị (TCCT), Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), QUTƯ trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thiết lập và từng bước hoàn thiện nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; xác định hệ thống nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng trong quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cả trong chiến tranh cũng như giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng từ QUTƯ đến cơ sở bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với Quân đội trong các thời kỳ cách mạng, viết nên truyền thống “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo”.

 Ghi nhận những thành tích, chiến công đạt được trong suốt chặng đường 77 năm qua, Cục Tổ chức vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp khen tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý; tiêu biểu như: Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Ba); 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì, Ba); Huân chương Itsala hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quân đội. Những năm qua, với chức năng là cơ quan chủ trì tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các nhiệm vụ, Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tham mưu đề xuất với Chủ nhiệm Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh về công tác xây dựng Đảng. 

Trong đó nét nổi bật là tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; sơ kết giữa nhiệm kỳ của các Đảng bộ trực thuộc đạt chất lượng tốt. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ giảm; hướng dẫn các quận, huyện và Sư đoàn bộ binh 301 làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện CTĐ, CTCT trong diễn tập, tuyển quân, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô Hà Nội, với nhiều nội dung phong phú, linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. 

Thông qua sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, sâu sát của Phòng Tổ chức, cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tư lệnh đã kịp thời tham mưu với chỉ huy các cấp về việc đổi mới, nâng cao năng lực triển khai, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở. 

Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện đúng quy trình, phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm và kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII và XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên các cấp có phẩm chất chính trị vững vàng, tiêu biểu mẫu mực trong chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy các cấp với đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Cùng với đó, công tác giáo dục, quản lý rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên, phát triển Đảng và công tác khen thưởng, công tác tài chính Đảng được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng.

Tùng Chi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ