A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô

 

QPTĐ-Qua 5 năm (2015-2020) triển khai và thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, có thể thấy, Chương trình 04 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về “Thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô” đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Cán bộ, chiến sĩ trên từng cương vị công tác tích cực tham gia hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, có chất lượng, góp phần xây dựng LLVT Bộ Tư lệnh ngày một lớn mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Phút giải lao trên thao trường.


Chương trình “Thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô” là sự cụ thể hóa thực hiện một trong hai khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

 

 

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 692.


Để Chương trình thực sự có hiệu quả, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, nhận thức sâu sắc, vị trí, vai trò của Chương trình; trong đó, đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng con người mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị. Đồng thời, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của trên mà trọng tâm là Kế hoạch 165 của UBND thành phố Hà Nội về Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên phụ trách từng mặt công tác; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ trong Đảng bộ. Cùng với đó, đưa nội dung xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô vào chương trình giáo dục học tập Nghị quyết và chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm.


Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh và Kế hoạch với nội dung, tiêu chuẩn sát thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, hàng tháng, quý, nội dung thực hiện được cấp ủy các cấp xác định rõ trong Nghị quyết. Chính ủy, Chính trị viên, chỉ huy các cấp cụ thể hóa chỉ tiêu, biện pháp trong kế hoạch, chương trình công tác. Cơ quan chính trị theo chức năng, nhiệm vụ bám sát kế hoạch của trên, chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; gắn Chương trình với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá trong đơn vị” nghiêm túc, chất lượng.


Quá trình triển khai thực hiện, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tiến hành bổ sung nội dung, phương hướng phù hợp, theo định kỳ, tiến hành sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm kịp thời, qua đó, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.


Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, Chương trình đã có những kết quả thiết thực. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, giỏi về trình độ chuyên môn, có kiến thức toàn diện về pháp luật, văn hóa và hiểu biết về kinh tế-xã hội, có sức khỏe; yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với công việc, đề cao trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn xây dựng tác phong làm việc dân chủ, thẳng thắn, chân thành, công khai, sát với hoạt động của bộ đội, của đơn vị.

 

Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm các quy định: Không hút thuốc lá nơi công cộng, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không uống rượu bia say; ý thức giữ gìn doanh trại, nơi ăn, ở, làm việc, luyện tập gọn gàng, sạch đẹp; thực hiện tốt nếp sống chính quy, không vi phạm kỷ luật. Cùng với đó, tích cực thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, luôn có nếp sống văn hoá “mình vì mọi người”, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn đoàn kết, yêu thương nhau; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. 100% Hội đồng quân nhân duy trì và hoạt động nền nếp, phát huy dân chủ trên các mặt công tác. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ… Kết quả bình xét hàng năm, 100% tổ chức Đoàn đạt khá, 100% Hội Phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh, 3/3 Công đoàn đạt vững mạnh.


Để Chương trình tiếp tục lan toả, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng người chiến sĩ Thủ đô với những phẩm chất tiêu biểu: Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh; giao tiếp, ứng xử có văn hoá, Cục Chính trị tham mưu với Bộ Tư lệnh đề ra 6 phương hướng cụ thể, đó là: Tiếp tục phát huy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ truyền thống hiếu học của dân tộc, tạo thành phong trào, ý thức tự giác, nhu cầu học tập thường xuyên trong hoạt động, công tác hàng ngày; xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có nền nếp sống văn hoá “mình vì mọi người”, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực; nhân rộng và đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt tiêu chí nét đẹp văn hoá Người chiến sĩ Thủ đô trên các phương tiện thông tin…


Hiền Mĩ

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ