A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển lãm chuyên đề: “Lời thề quyết tử”

 

QPTĐ-Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021), sáng 15-12, Bảo Tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề: “Lời thề quyết tử”.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu thể hiện trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến năm 1946. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; khẳng định đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm gồm 4 phần: Phần mở đầu: Trưng bày thể hiện chủ trương và quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân dân cả nước với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “nhất định không chịu làm nô lệ cùng một niềm tin quyết thắng”.

Phần 1: Vận nước “Ngàn cân treo sợi tóc”: Trưng bày phản ánh giai đoạn cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, với muôn vàn khó khăn, thử thách đến từ mọi phía; vận mệnh dân tộc ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế đó, Đảng và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã kêu gọi toàn dân kháng chiến trong cả nước chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần 2: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh: Trưng bày phản ánh quân dân cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng lên chống thực dân Pháp với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tiêu biểu là ở Thủ đô Hà Nội - nơi tiếng súng mở đầu kháng chiến toàn quốc. 

Phần 3: Niềm tin quyết thắng: Trưng bày thể hiện tinh thần quân dân cả nước giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến; đặc biệt là sự lan tỏa tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” để giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Trần Đức


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ