A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QPTĐ-Chiều 7-7, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 52 điểm cầu toàn quân với hơn 4.300 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn Việt Nam; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước; sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn quân và toàn xã hội.

Trần Đức

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ