A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng ngời con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 

QPTĐ-Sáng 22-12, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội thảo. 

Quang cảnh hội thảo.

Mục đích của Hội thảo nhằm khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiên trì với mục tiêu, lý tưởng đó, 35 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo, cụ thể hóa đường lối cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Là sự tiếp nối những thành tựu 35 năm đổi mới, hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nêu rõ: Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu khoa học sâu sắc với nhiều luận điểm mới, nội dung rộng, phong phú cả về lý luận, thực tiễn. Bài viết làm rõ 4 vấn đề: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao chúng ta đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? Chúng ta phải làm gì để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì trong bước đường tiếp theo. Đây là 4 vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, cơ sở lý luận để Đảng ta dựa vào đó mà hoạch định đường lối, đề ra các nhiệm vụ chính trị cần giải quyết trong giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; dựa vào đó mà vận động, thuyết phục nhân dân, tập hợp lực lượng, huy động các nguồn lực, khơi dậy ý thức dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh của mỗi người dân, của cả cộng đồng dân tộc nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mang lại sự phát triển toàn diện cho mỗi con người, mang lại tự do, hòa bình, giàu mạnh cho đất nước. 

Đây là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển; đồng thời làm sáng tỏ việc Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ Thành phố trong sự phát triển của cả nước; xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đồng thời, phân tích và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư dành cho quê hương Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”.

Sau phần báo cáo đề dẫn do đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày, đã có 45 tham luận gửi tới Hội thảo. Các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, luận giải làm sáng rõ một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện và thuyết phục chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là kết tinh của tình cảm, lòng nhiệt huyết và tầm cao trí tuệ của người đứng đầu Đảng ta, bài viết đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, sự đồng tình, đánh giá cao không chỉ của các chính đảng, bạn bè quốc tế, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận trong và ngoài nước mà còn củng cố vững chắc tình cảm, nhận thức chính trị, niềm tin to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là tư tưởng chỉ đạo, kim chỉ nam để xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

VĂN TUÂN 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ