A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xã hội địa bàn Thủ đô Hà Nội

QPTĐ-Chiều 18-8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2017-2021 và 7 tháng đầu năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
 

Dự Hội nghị có: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất đánh giá, giai đoạn 2017-2021 và 7 tháng đầu năm 2022, hai cơ quan đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. Kết quả đã góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị.

 

Cụ thể, hai bên đã thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững chắc. Lực lượng quân sự địa phương được xây dựng vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Công tác phối hợp đã góp phần xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, trang bị ngày càng hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; trong đó xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại”; điều chỉnh tổ chức biên chế tinh gọn, cơ động linh hoạt; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Đinh Tiến Dũng đại diện hai bên ký kết quy chế phối hợp.

 

Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng của Thủ đô triển khai thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thủ đô ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp để hai bên tiếp tục chấn chỉnh, tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Đại diện Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đến năm 2025, trong đó xác định, trước hết cần tiếp tục tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phối hợp tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn bảo đảm ý nghĩa, thiết thực; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ cùng rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, với Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về “Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo”; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị; đẩy mạnh xây dựng phòng thủ các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế -xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ
 cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
 

Đồng thời, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô…

Đại diện hai bên cũng xác định công tác phối hợp cần tập trung quan tâm đầu tư nguồn lực từ các nguồn ngân sách cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội trên địa bàn để hoàn thành các dự án, công trình đã được phê duyệt và triển khai thực hiện nhu cầu đầu tư mở mới các công trình, dự án cấp thiết khác về quân sự, quốc phòng; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng như công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng; không để hình thành, phát sinh các điểm nóng, phức tạp liên quan đến đất quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Hà Nội. Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội cũng đã trao kinh phí hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Hải Yến-Hữu Thu

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ