A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng Quân đội

 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng trong nhiều năm qua. 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng,
lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”.

 

Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là nội dung vừa mang tính chỉnh thể thống nhất, hoàn chỉnh, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc; vừa là phương châm, phương hướng và thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất để xây dựng Quân đội ta thực sự là lực lượng chính trị trung thành, công cụ chiến đấu sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thực tiễn lịch sử gần 76 năm xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Quân đội ta sinh ra từ nhân dân, lớn lên và trưởng thành trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu vì nhân dân và được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc. Đi liền với tính nhân dân, tính cách mạng quy định bản chất của Quân đội ta là một quân đội tự vệ chính nghĩa, vừa là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vừa hăng hái tham gia lao động sản xuất và cùng nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng XHCN. Để tiếp tục nâng cao bản chất cách mạng của quân đội, cần tích cực chăm lo giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi đắp truyền thống “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân”, làm cho mỗi quân nhân quán triệt sâu sắc và nắm vững mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cũng là mục tiêu chiến đấu của quân đội ta là độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Xuất phát từ tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, xây dựng chính quy là đòi hỏi tất yếu để bảo đảm Quân đội ta luôn được chặt chẽ về tổ chức; thống nhất về trang phục; mẫu mực về lễ tiết, tác phong; nghiêm minh về  kỷ luật; thông suốt nhịp nhàng trong hiệp đồng tác chiến và luôn có ý chí, trách nhiệm cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác. Do vậy, duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng nếp sống và môi trường văn hóa là những biện pháp cần thiết để củng cố, tăng cường sức mạnh chiến đấu; góp phần rèn luyện, hình thành, xây dựng những phẩm chất nhân cách cần thiết của quân nhân đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội. Những phẩm chất đó là: Thói quen sinh hoạt có trật tự, kỷ cương; tác phong hoạt bát, nhanh nhạy; đức tính nhẫn nại, tỉ mỉ; ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tinh thần chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên một cách kịp thời, chính xác và sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời đại ngày nay, muốn có một đội quân ngày càng thiện chiến, tinh nhuệ, điều cốt lõi là phải “tri thức hóa” toàn quân. Thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để thường xuyên cập nhật, bổ sung, trang bị những kiến thức mới, làm cho mọi quân nhân đều có tri thức văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ, hiểu biết sâu sắc truyền thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự của dân tộc, tinh thông về khả năng tác chiến, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật và có đủ năng lực làm chủ vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Vận dụng, phát huy những giá trị, kinh nghiệm quý báu của truyền thống, lịch sử quân sự dân tộc đi đôi với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa quân sự của nước ngoài để góp phần nâng cao trình độ trí tuệ của quân đội lên một bước mới, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Xác định con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự thành, bại của một cuộc chiến tranh, nhưng chúng ta không xem nhẹ yếu tố vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Vì đây là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Mặt khác, để bắt nhịp xu thế của thời đại khoa học công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, việc từng bước hiện đại hóa quân đội, trọng tâm là hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật là đòi hỏi khách quan để Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Đặc biệt, trong Cuộc Cách mạng 4.0 hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới, chúng ta phải đẩy nhanh hơn nữa lộ trình hiện đại hóa, nhất là đối với một số quân chủng, binh chủng, lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, như: Hải quân, Phòng không-Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển; đồng thời, tiếp tục lựa chọn những ngành, lĩnh vực quan trọng ở các thành phần khác để tăng cường đầu tư, đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa.  

Bốn yếu tố: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng Quân đội, là cơ sở bảo đảm cho Quân đội ta cùng các lực lượng thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, kỷ cương; bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và sử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố có thể gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch” như Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Đức Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Khai mạc tập huấn DQTV năm 2022

Khai mạc tập huấn DQTV năm 2022

Sáng 20-1, Ban CHQS huyện Thường Tín và Ban CHQS quận Hoàng Mai đã khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm ...
Về quê ăn Tết

Về quê ăn Tết

Câu chuyện “khóa cửa” nhà dân có người đi làm ăn xa về quê ăn Tết là một cách làm rất “máy móc” . Để ứng phó với yêu ...
Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân

Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân

Ngày 19-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ