A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

 

QPTĐ-Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả toàn diện và quan trọng. Đảng bộ cũng từng bước củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nền tảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định cán bộ nêu gương…; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nghiên cứu xây dựng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy chế, quy định trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đi sâu vào việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm còn tồn tại, hạn chế. Bước đầu đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Học viên lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Internet)

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình Thủ đô. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản được lãnh đạo Thành phố và các ban, ngành chức năng quan tâm, nhất là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đi liền với việc tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận được chú trọng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và qua đó, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Thành ủy đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đặc biệt, đã đi sâu thực hiện những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế, yếu kém. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy từ 59 đảng bộ đến nay còn 50 đảng bộ. Cùng với đó, các cấp ủy chú trọng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác của các tổ chức đảng với hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng. Thành ủy đã ban hành quy định về đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và xây dựng quy định đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng theo từng loại hình với tiêu chí cụ thể; quy trình đánh giá chặt chẽ, kết quả thực chất hơn. 

Đặc biệt, Đảng bộ Thành phố đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong công tác và sinh hoạt; tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hằng năm giảm (bình quân 5 năm, tổ chức cơ sở Đảng chiếm 0,28%, đảng viên chiếm 0,45% so với số được đánh giá); tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp hằng năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong thực hiện nghiệp vụ đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Thành ủy tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh. Qua kiểm tra đã xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có một số cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, giám sát giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra. 

Khánh Hà
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ