A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới, sáng tạo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

QPTĐ-Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, nhất là cấu trúc an ninh toàn cầu. Trong nước, đại dịch Covid-19 tuy được ngăn chặn, đẩy lùi nhưng đất nước và Thủ đô Hà Nội vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách. Trong khi đó, các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt với những thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Quán triệt nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu về công tác quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, 
Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
 

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp tham mưu xây dựng nội dung nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng theo Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng, ban chỉ đạo Thành phố về lĩnh vực quốc phòng. Tham mưu, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 9 quận, huyện, diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả cao. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ở các cấp chặt chẽ, chất lượng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 
tham quan gian trưng bày mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW.
 
Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Thành ủy-UBND thành phố Hà Nội xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp với Công an Thành phố và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Triển khai nhiệm vụ và huy động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ Thành phố; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm trong tác chiến phòng thủ. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng lực lượng, công tác động viên tuyển quân, tuyển sinh quân sự đủ chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng tốt.
 
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ III đạt nhiều kết quả tích cực. Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Công tác chỉ huy, điều hành huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới, linh hoạt, sát thực tế, chất lượng được nâng lên. Chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 301 diễn tập chỉ huy-cơ quan, 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa gắn với tác chiến trong khu vực phòng thủ Cụm phía Nam chất lượng, an toàn. Tổ chức hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt; giành nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc, tiêu biểu như: Giải Nhất toàn đoàn Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ toàn quốc; giải Nhất nội dung bắn tỉa Hội thao Đặc công toàn quân; giải Nhì toàn đoàn Hội thao Văn thư, bảo mật, lưu trữ; giải Nhì toàn đoàn khối Quân khu và giải Nhất nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, giải Ba toàn năng Hội thi Cơ yếu toàn quân; giải Ba toàn đoàn Hội thao Khẩu đội Pháo binh toàn năng toàn quân...Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai, thực hiện trang trọng, hiệu quả, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.
 

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Chiến tranh cục bộ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, chạy đua vũ trang... diễn biến phức tạp. Cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn biến khó lường và tác động sâu sắc toàn cầu. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn, nhằm gây mất ổn định trên từng địa bàn, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Trong đó, với vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, Thủ đô Hà Nội luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Quán triệt chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết tâm lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ năm 2023.

Trước hết, tham mưu với Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược Quốc phòng; Chiến lược Quân sự; Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”. Tham mưu với Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận hội nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tham mưu với Thành ủy, phối hợp với các quận, huyện, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức hoạt động phòng thủ Thành phố và khu vực phòng thủ quận, huyện, thị xã vững chắc. Đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực; nghiên cứu, điều chỉnh thế trận khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tham mưu, chỉ đạo 9 quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ; 2 sở diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tiễn. Phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. Lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp từ cơ sở, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thống. Xây dựng, quản lý, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân thường trực, tiến hành kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; đẩy mạnh giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và chính sách đặc thù quân sự, bảo đảm đúng đối tượng và quy định của Nhà nước.

Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; kịp thời thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, phức tạp; duy trì nền nếp hoạt động dân chủ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

Đẩy mạnh đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; đổi mới công tác điều hành huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, chuyên sâu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục-đào tạo với huấn luyện chiến đấu, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động. Tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao ở các cấp, bảo đảm chất lượng, an toàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ; phối hợp thực hiện quy hoạch hệ thống kho hậu cần trong hệ thống công trình phòng thủ giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đổi mới cơ chế quản lý, điều hành công tác tài chính; sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tăng cường huấn luyện, khai thác làm chủ vũ khí và trang bị mới. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định pháp luật. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề tài, công trình khoa học; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự. Thực hiện tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở rộng phối hợp, giao lưu trên các lĩnh vực; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Thành phố và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG TRIỂN
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ