A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

 

QPTĐ-Thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo xã Phượng Cách tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Do làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ địa phương, đồng thời là cơ sở để xã tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Trung đội dân quân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai thực binh đánh địch tiến công vào làng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thiên Mạch, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban tổ chức diễn tập xã cho biết: “Cuộc diễn tập được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; là cuộc sát hạch toàn diện trên mọi lĩnh vực đối với hệ thống chính trị của địa phương. Chính vì vậy, để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xã đã tổ chức quán triệt nghiêm túc đến toàn thể ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, UBND  xã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập; thành lập Ban tổ chức diễn tập, khung diễn tập, Tiểu ban bảo đảm, phục vụ; phân công thành viên Ban tổ chức; xây dựng kế hoạch, văn kiện, quy trình và lịch điều hành diễn tập; tổ chức chọn địa điểm vận hành cơ chế, thực binh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương; chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ diễn tập. Bên cạnh đó, địa phương cũng tranh thủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ đạo diễn, Ban chỉ đạo diễn tập huyện để tổ chức luyện tập theo từng giai đoạn, vấn đề huấn luyện. Xã tổ chức luyện tập nghiêm túc tất cả các vấn đề huấn luyện, từ các nội dung vận hành cơ chế đến nội dung thực binh ngoài thực địa, bảo đảm các thành phần tham gia diễn tập thuộc bài và nắm chắc các vấn đề trên từng cương vị, chức trách được giao”. 

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Trong diễn tập, thông qua các bước chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh cho thấy, xã đã vận dụng nhuần nhuyễn cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc làm tham mưu, trong đó quân sự, công an là nòng cốt. Cụ thể, tại các hội nghị của Đảng ủy, vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện rõ nét qua việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng, kịp thời quyết sách phương hướng lãnh đạo đưa các hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh. Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Đối với các ban, ngành, đoàn thể đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền  có những quyết sách phù hợp thực tiễn về phương án lãnh đạo, chỉ đạo; cân đối ngân sách cho hoạt động của địa phương; đồng thời tổ chức lực lượng duy trì hoạt động, thực hành tác chiến theo đúng kế hoạch, phương án đã được triển khai. 

Điểm nổi bật trong phần vận hành cơ chế của xã Phượng Cách là trong từng vấn đề huấn luyện, các đồng chí chủ trì đã bám sát, nắm chắc nội dung, điều hành hội nghị rõ ràng, mạch lạc; các kết luận đều chặt chẽ, sát với nội dung diễn tập và thực tế địa phương. Các thành viên tham gia khung diễn tập đã bám sát yêu cầu từng nội dung diễn tập, các tình huống giả định, trên từng cương vị chuyên môn phụ trách làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời chuyển các hoạt động của địa phương phù hợp với từng giai đoạn của cuộc diễn tập. 

Phần thực binh Trung đội dân quân xã đánh địch tiến công vào làng tại cánh đồng Cống Lim, thôn 1, xã Phượng Cách được diễn ra sát với tình hình thực tế. Quá trình thực hành đánh địch, hành động của Trung đội dân quân xã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ. Các mũi chặn đánh địch cho thấy sự linh hoạt trong tác chiến, làm chủ thế trận, bảo đảm giữ vững tuyến phòng thủ của địa phương trong mọi tình huống.

Đánh giá về cuộc diễn tập, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: “Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phượng Cách đã quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng mục đích, yêu cầu và bám sát ý định, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập huyện. Công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đồng bộ về mọi mặt, nhất là các kế hoạch, văn kiện diễn tập được xã chuẩn bị công phu, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Quá trình thực hành diễn tập, xã tổ chức theo đúng chương trình được phê duyệt; nội dung, thời gian, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.    

Thuận Nhân
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ